• Xây dựng Đảng

Đảng bộ huyện Thạnh Trị

Đoàn kết, đổi mới, dân chủ, thống nhất - tạo dấu ấn thành công trong một nhiệm kỳ

07/07/2020 06:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Ba, 07/07/2020 | 06:00

STO - Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ và nhân dân huyện Thạnh Trị đã phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, vượt khó khăn, nỗ lực đạt nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt, có nhiều điểm nhấn trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Tập trung phát triển kinh tế - xã hội

Thạnh Trị là huyện có thế mạnh về nông nghiệp, Huyện ủy đã quyết liệt chỉ đạo thực hiện có hiệu quả về tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Hàng năm, diện tích lúa trên địa bàn gần 55.000ha với tổng sản lượng lúa trên 375.000 tấn (đạt trên 100% chỉ tiêu nghị quyết đề ra), có 80% diện tích sử dụng giống chất lượng cao. Huyện luôn quan tâm khai thác, bảo vệ nhãn hiệu chứng nhận “gạo Tài nguyên Thạnh Trị”; giao quyền chứng nhận thương hiệu và tạo điều kiện cho doanh nghiệp xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm trong, ngoài tỉnh. 

Đầu tư xây dựng hệ thống trạm bơm phục vụ tốt cho nhu cầu tưới tiêu những cánh đồng lúa lớn. Ảnh: S.M

Xác định phát triển kinh tế hợp tác là khâu đột phá trong việc tổ chức lại sản xuất, thường xuyên củng cố và nâng cao chất lượng các hợp tác xã, tổ hợp tác. Trong nhiệm kỳ, đã phát triển mới 5 hợp tác xã (nâng lên 17 hợp tác xã), thành lập 94 tổ hợp tác (nâng lên 310 tổ hợp tác); tranh thủ các nguồn vốn để hỗ trợ, đầu tư các mô hình sản xuất mang lại hiệu quả cao như: mô hình trồng rau trong nhà lưới, màu xuống ruộng, chăn nuôi gà trên đệm lót sinh học, nuôi trâu - bò... Ngoài ra, còn vận dụng lồng ghép các nguồn vốn từ những chương trình, dự án để đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng nông nghiệp; hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi; xây dựng mô hình cánh đồng lớn gắn với liên kết sản xuất, kết hợp chuyển giao khoa học kỹ thuật phục vụ tốt nhu cầu sản xuất, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển kinh tế bền vững.

Chính từ các giải pháp hiệu quả, trọng tâm, trọng điểm đã tạo được bức tranh kinh tế của huyện có nhiều khởi sắc. Nhờ sự chung sức, chung lòng của các cấp chính quyền và toàn dân tích cực tham gia đóng góp công sức, tiền bạc, đất đai xây dựng các công trình công cộng, bước đầu, huyện đã thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng nông thôn mới. Nhiệm kỳ 2015 - 2020, toàn huyện có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới (2 xã hoàn thành tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao), các xã còn lại đạt 16 tiêu chí trở lên.

Thực hiện chủ trương đột phá về kết cấu hạ tầng với mục tiêu xây dựng nông thôn mới, huyện đã đầu tư trên 500 tỉ đồng để xây dựng đưa vào sử dụng nhiều công trình hạ tầng giao thông quan trọng. Hiện nay, 100% xã, thị trấn trên địa bàn huyện đều có đường ôtô đến trung tâm xã; 100% ấp có lộ nhựa hoặc bêtông hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân giao thương hàng hóa. Đối với lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp được quan tâm đầu tư với giá trị sản xuất năm 2020 ước đạt 310 tỉ đồng (tăng 210 tỉ đồng so với năm 2015, vượt chỉ tiêu). Hoạt động thương mại và dịch vụ từng bước mở rộng, lượng hàng hóa lưu thông đáp ứng nhu cầu thị trường tiêu dùng.

Huyện ủy Thạnh Trị quan tâm chăm lo, hỗ trợ kịp thời cho gia đình chính sách, hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: S.M

Nhìn lại một nhiệm kỳ, đời sống vật chất và tinh thần của người dân trên địa bàn huyện Thạnh Trị được nâng lên đáng kể, bởi huyện luôn quan tâm đầu tư các thiết chế văn hóa. Hiện nay, các xã, thị trấn đều có nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng và hệ thống truyền thanh đảm bảo phủ sóng đều khắp trên địa bàn. Chất lượng phong trào xây dựng đời sống văn hóa gắn với tiêu chí xây dựng nông thôn mới từng bước được nâng cao. Hàng năm, có 96% hộ được công nhận, tái công nhận “Gia đình văn hóa”. Cơ sở vật chất, mạng lưới trường học được đầu tư đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giáo dục và đào tạo. Chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được tăng cường. Đặc biệt, huyện Thạnh Trị chú trọng thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo kịp thời người có công, hộ nghèo, cận nghèo và đẩy mạnh công tác đào tạo, giải quyết việc làm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Nâng cao năng lực lãnh đạo của đảng

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thạnh Trị chú trọng thực hiện và xem đây là “kim chỉ nam” xuyên suốt cho mọi hoạt động. Nội dung sinh hoạt chi bộ được đổi mới, nâng cao; công tác tự phê bình và phê bình thực hiện nghiêm túc; chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên cũng được nâng cao. Hàng năm, tỷ lệ tổ chức đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh bình quân đạt trên 50%, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 20%, có 3 tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trên 85%, có 160 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền.

Công tác phát triển đảng viên mới và đánh giá chất lượng đảng viên hàng năm được thực hiện tốt. Trong nhiệm kỳ, đã kết nạp mới 895 đảng viên, nâng tổng số đảng viên toàn đảng bộ lên 3.533 đảng viên. Điều đáng chú ý, đa số các đảng viên mới được kết nạp đã phát huy được tính tiền phong, gương mẫu trong hoạt động của địa phương, đơn vị.

Đạt được kết quả trên, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị. Chú trọng bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; kịp thời nắm bắt, định hướng dư luận xã hội. Tỷ lệ đảng viên tham gia học tập nghị quyết đạt trên 98% và 100% đảng viên cam kết tu dưỡng, rèn luyện. Qua 5 năm, có 140 tập thể và 408 cá nhân được điển hình tiên tiến. Các cấp ủy còn chú trọng xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết của Đảng sát với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị; giao nhiệm vụ cụ thể cho các tổ chức, cá nhân thực hiện. Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo thực hiện thường xuyên, có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp trong thực thi công vụ. Qua đó, đã tạo chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong toàn Đảng bộ.

Thực hiện Đề án tổng thể số 08-ĐA/TU của Tỉnh ủy về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị tỉnh được tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, huyện đã giảm được 3 cấp trưởng và giảm chức danh chủ tịch UBND ở 4 xã. Đồng thời, công tác quản lý, sử dụng biên chế được thực hiện chặt chẽ, bám sát chủ trương, quy định và biên chế giao cho các cơ quan, đơn vị giảm dần qua từng năm theo lộ trình, đạt hiệu quả thiết thực. Bên cạnh đó, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp triển khai thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, giúp các tổ chức đảng, đảng viên khắc phục những hạn chế, khuyết điểm và xử lý, phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời các vi phạm.

Phát huy những thành quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thạnh Trị định hướng: sẽ tiếp tục tập trung phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn nhanh và bền vững; thúc đẩy phát triển công nghệ chế biến nông sản; nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Phát huy vai trò nền tảng của văn hóa, giải quyết việc làm, đảm bảo chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống của người dân. Bảo vệ môi trường, ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu. Giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra; phấn đấu đến năm 2025, huyện Thạnh Trị sẽ đạt chuẩn nông thôn mới.

Sớm Mai

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục

Báo Sóc Trăng điện tử
Tổng Biên tập: Đỗ Tấn Hậu
Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Quí Đức - Lý Thành Hưng - Lê Minh Trường
Giấy phép xuất bản số: 45/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 23-01-2017. 
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng; 
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: