• Xây dựng Đảng

Nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trong vùng đồng bào Khmer tỉnh Sóc Trăng

15/10/2020 15:03 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Năm, 15/10/2020 | 15:03

STO - Tham luận về công tác xây dựng Đảng trong vùng đồng bào Khmer tỉnh Sóc Trăng do đồng chí Võ Chí Công - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy trình bày tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV.

Sóc Trăng là tỉnh có đông đồng bào Khmer sinh sống, toàn tỉnh hiện có 362.029 người Khmer, chiếm 30,18% dân số, có 52/109 đơn vị xã, phường, thị trấn có đông đồng bào Khmer. Những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trong vùng đồng bào Khmer. Trên cơ sở các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương về công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác dân tộc và chính sách dân tộc nói riêng, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cụ thể hóa thành các nghị quyết, chuyên đề, kết luận, kế hoạch, đề án sát hợp với công tác xây dựng Đảng trong vùng đồng bào Khmer.

Đồng chí Võ Chí Công - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Ảnh: Phước Liêu

Theo đó, chất lượng, hiệu quả việc học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của địa phương ngày càng được nâng cao; tỷ lệ học tập nghị quyết ở những địa phương có đông đồng bào Khmer của tỉnh Sóc Trăng đạt trên 95%. Qua đó, tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần đấu tranh chống các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc và âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, vấn đề bức xúc được dư luận, xã hội và nhân dân quan tâm, nhất là các địa phương có đông đồng bào Khmer.

Công tác tạo nguồn phát triển đảng viên trong vùng đông bào Khmer được quan tâm đúng mức. Nếu trước đây, nhiều ấp, khóm trên địa bàn của tỉnh ít có đảng viên là người Khmer thì hiện nay, công tác tạo nguồn phát triển đảng viên là người Khmer không chỉ đạt chỉ tiêu, mà còn nâng cao dần về chất lượng. Từ năm 2015 đến tháng 9-2020, toàn tỉnh đã kết nạp được 11.895 đảng viên, trong đó có 2.248 đảng viên người Khmer. Hàng năm, tỷ lệ tổ chức đảng và đảng viên trong vùng có đông đồng bào Khmer được xếp loại chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 85%.

Công tác quy hoạch tạo nguồn, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ người Khmer có nhiều chuyển biến về nội dung và phương pháp, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ người Khmer trên địa bàn tỉnh ngày càng tăng về số lượng và nâng cao về chất lượng. Toàn tỉnh có khoảng 4.983 cán bộ, công chức, viên chức người Khmer, chiếm tỷ lệ 18,62% so với tổng số cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh; có hơn 405 cán bộ, công chức, viên chức người Khmer giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý các cấp; hiện có 1 đại biểu Quốc hội khóa XIV, 454 đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, 5 đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, 35 đồng chí cấp ủy cấp huyện và tương đương, 307 đồng chí cấp ủy viên cấp cơ sở và có 159/775 bí thư chi bộ đồng thời là trưởng ban nhân dân ấp, khóm là người Khmer. Riêng đối với 52 xã, phường, thị trấn có đông đồng bào Khmer, có 179/781 đồng chí cấp ủy viên là người Khmer, tỷ lệ 22,92%, trong đó có 59 đồng chí cán bộ chủ chốt.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng Đảng trong vùng đồng bào Khmer của tỉnh Sóc Trăng vẫn còn một số mặt khó khăn, hạn chế nhất định. Điển hình là trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ ở các địa phương và các xã, phường, thị trấn trong vùng đồng bào Khmer tuy được nâng lên, nhưng chất lượng chưa đồng đều; một số xã, phường, thị trấn có đông đồng bào Khmer nhưng chưa bố trí được cán bộ chủ chốt là người Khmer theo yêu cầu cơ cấu. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số cấp ủy cơ sở trong vùng đồng bào Khmer đôi lúc chưa đáp ứng yêu cầu; khả năng nắm tình hình, vận dụng chủ trương của cấp trên vào điều kiện thực tế địa phương còn yếu; tính tiền phong, gương mẫu của một số ít cán bộ, đảng viên chưa cao.

Xác định việc nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trong vùng đồng bào Khmer tỉnh Sóc Trăng là một nhiệm vụ rất quan trọng. Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề xuất sau đại hội, các cấp ủy đảng cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác dân tộc và chính sách dân tộc. Đồng thời, cần quan tâm và tập trung thực hiện thật tốt công tác chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, người đứng đầu các địa phương, đơn vị là người Khmer có lập trường tư tưởng vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng; kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng.

Tiếp tục quan tâm định hướng bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên, nhất là người Khmer gắn với công tác xây dựng, củng cố tổ chức đảng, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong vùng đồng bào Khmer. Đặc biệt là thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở để nhân dân tham gia ý kiến, hiến kế phát triển kinh tế - xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn.

Các cấp ủy đảng cần tiếp tục quan tâm xây dựng và thực hiện tốt việc tạo nguồn, quy hoạch gắn với đào tạo, bồi dưỡng và bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ là người Khmer. Quan tâm chú ý phát hiện những nhân tố mới trong các phong trào ở địa phương, đơn vị để xem xét, bổ sung vào nguồn cán bộ người Khmer. Không ngừng nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với vùng đồng bào dân tộc; tăng cường kiểm tra, giám sát, tiến hành sơ, tổng kết rút kinh nghiệm, biểu dương khen thưởng và nhân rộng những địa phương, đơn vị thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trong vùng đồng bào Khmer.

Quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với cán bộ nói chung và cán bộ người Khmer nói riêng. Đặc biệt là có giải pháp phù hợp để từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống, tạo động lực phấn đấu vươn lên, thu hút người có tài vào các cơ quan của hệ thống chính trị, góp phần nâng cao chất lượng và số lượng đội ngũ cán bộ người Khmer.

Khi công tác xây dựng Đảng trong vùng đồng bào Khmer của tỉnh được chú trọng thực hiện có hiệu quả, vai trò lãnh đạo của Đảng càng được khẳng định trên tất cả các lĩnh vực, nhất là phát triển kinh tế. Điều này là yếu tố then chốt để tạo ra sự phát triển đồng đều giữa các địa phương của tỉnh, góp phần tạo tiền đề để tỉnh Sóc Trăng phát triển nhanh và bền vững.

Phước Liêu (Lược ghi)

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục

Báo Sóc Trăng điện tử
Tổng Biên tập: Đỗ Tấn Hậu
Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Quí Đức - Lý Thành Hưng - Lê Minh Trường
Giấy phép xuất bản số: 45/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 23-01-2017. 
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng; 
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: