• Xây dựng Đảng

Phát huy truyền thống 88 năm ngành tuyên giáo của Đảng

  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Tư, 01/08/2018 | 06:03

STO - Công tác tuyên truyền lý luận cách mạng trên thực tế có trước khi thành lập Đảng, được đồng chí Nguyễn Ái Quốc và các chiến sĩ cách mạng tiền bối lúc bấy giờ trực tiếp tiến hành bằng các hình thức in ấn, xuất bản, phát hành tài liệu, sách báo, truyền đơn, mở lớp huấn luyện cán bộ... Các tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng lập ra những bộ phận chuyên phụ trách công tác tuyên truyền. Những hoạt động đó đã góp phần tích cực tiến tới sự kiện trọng đại trong lịch sử của dân tộc: thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3-2-1930.

Sau hội nghị thành lập Đảng, nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng là phải tuyên truyền, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân giác ngộ cách mạng, hiểu Đảng, ủng hộ Đảng, tin và đi theo Đảng làm cách mạng. Xuất phát từ yêu cầu đó, Ban cổ động và tuyên truyền của Đảng được thành lập. Ngày 1-8-1930, Ban cổ động và tuyên truyền đã xuất bản tài liệu mang tên “Ngày quốc tế đỏ 1-8” để kêu gọi quần chúng đứng lên chống chiến tranh đế quốc, giải phóng dân tộc, bảo vệ hòa bình. Tài liệu được phát hành đã thổi bùng lên phong trào đấu tranh của quần chúng công - nông trên cả nước.

Ghi nhận những đóng góp quan trọng của ngành tư tưởng - văn hóa trong các cuộc kháng chiến và trong công cuộc đổi mới, năm 2000, Thường vụ Bộ Chính trị (khóa VIII) quyết định lấy ngày 1-8 là Ngày truyền thống ngành Tư tưởng - Văn hóa của Đảng. Năm 2008, Ban Khoa giáo Trung ương hợp nhất với Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương. Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) quyết định lấy ngày 1-8 hàng năm làm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng. Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (1-8) mang ý nghĩa chính trị, tư tưởng - văn hóa sâu sắc, đó là một mốc son lịch sử, đánh dấu sự ra đời, trưởng thành ngày càng vững mạnh của lĩnh vực công tác tuyên giáo của Đảng, lĩnh vực có lịch sử ra đời sớm nhất trong hoạt động lãnh đạo của Đảng, khẳng định tầm quan trọng hàng đầu của công tác tư tưởng trong công tác lãnh đạo của Đảng.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Sáu trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2017.

88 năm qua, công tác tuyên giáo góp phần tuyên truyền cương lĩnh, đường lối chính trị của Đảng, đề ra những khẩu hiệu hành động đúng lúc và sát hợp với nhiệm vụ của từng giai đoạn, thúc đẩy phong trào cách mạng phát triển. Công tác tuyên giáo còn góp phần đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trung kiên, có đức, có tài để giáo dục, giác ngộ và tổ chức quần chúng tham gia cách mạng, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chống các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội, bảo vệ Đảng, bảo vệ cách mạng. Có thể nói, mọi thắng lợi của cách mạng ở tỉnh đều có phần đóng góp quan trọng của ngành Tuyên giáo. 

Phát huy truyền thống 88 năm xây dựng, trưởng thành của ngành Tuyên giáo, những năm gần đây, trước nhiều khó khăn, thách thức, ngành Tuyên giáo Sóc Trăng có nhiều cố gắng, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của quê hương, đất nước. Cùng với cả nước, ngành Tuyên huấn (nay là Tuyên giáo) tỉnh Sóc Trăng đã sớm được hình thành và góp phần quan trọng thúc đẩy phong trào cách mạng tỉnh nhà. Tháng 10 năm 1948, Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Sóc Trăng được thành lập. Trong hai cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, cán bộ, chiến sĩ của ngành Tuyên giáo Sóc Trăng luôn luôn giương cao ngọn cờ bách chiến, bách thắng của Đảng, là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, góp phần xuất sắc trong sự nghiệp giải phóng tỉnh Sóc Trăng, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Sau ngày miền Nam giải phóng, thống nhất Tổ quốc, công tác tuyên giáo Sóc Trăng tiếp tục phát huy truyền thống; tập trung tuyên truyền, vận động và cổ vũ toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, đã góp phần quan trọng vào tốc độ tăng trưởng kinh tế, giữ vững ổn định chính trị, an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Ngày nay, khi xã hội phát triển, trong điều kiện cách mạng công nghiệp 4.0, sự kiện luôn vận động hết sức nhanh chóng, mau lẹ, phức tạp; đúng sai rất khó phân biệt; chính kiến đa chiều thuộc nhiều tầng lớp, thành phần xã hội; đan xen cả trong đời sống thực tế và trên mạng xã hội... thì công tác tuyên giáo càng gặp khó khăn hơn. Do đó, ngành Tuyên giáo phải dự báo những vấn đề có thể nảy sinh trong thực tiễn để thông tin kịp thời, có trách nhiệm đến với xã hội; để có những chủ trương, giải pháp hữu hiệu, nâng cao chất lượng công tác trong Đảng và xã hội. Kịp thời nắm bắt tư tưởng, tâm trạng cán bộ, đảng viên, phát hiện sớm những vấn đề phức tạp, nhạy cảm nảy sinh trong đời sống xã hội, để tham mưu các cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo; thực hiện tốt chức năng tuyên truyền, định hướng, dẫn dắt dư luận; tuyên truyền, vận động nhân dân phấn khởi tham gia tích cực hiệu quả vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tự hào về truyền thống vẻ vang 88 năm ngành Tuyên giáo của Đảng, đội ngũ cán bộ tuyên giáo và cán bộ, đảng viên tiếp tục kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên trì trau dồi phẩm chất đạo đức, ra sức phấn đấu, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác: tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị, khoa giáo, văn hóa - văn nghệ, lịch sử Đảng, thông tin công tác tư tưởng… tạo sự thống nhất cao hơn nữa trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân.

Kỷ niệm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng là dịp để cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành và cán bộ làm công tác tuyên giáo có nhận thức sâu sắc hơn về vị trí, vai trò của công tác tuyên giáo, coi đó là lĩnh vực quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của Đảng. Tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy sức mạnh của công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII.

Q.K

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục

Báo Sóc Trăng điện tử
Tổng Biên tập: Đỗ Tấn Hậu
Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Thành Nam - Nguyễn Quí Đức - Lý Thành Hưng
Giấy phép xuất bản số: 45/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 23-01-2017. 
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng; 
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: