• Xây dựng Đảng

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát

  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Tư, 04/07/2018 | 11:00

STO - Trong 6 tháng đầu năm 2018, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong tỉnh đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng đạt được những kết quả tích cực.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Thống - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, thực hiện chương trình công tác năm 2018, từ đầu năm đến nay, cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy các cấp đã triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên theo Điều 30 Điều lệ Đảng. Qua đó, đã kiểm tra 219 đảng viên, 148 tổ chức; giám sát chuyên đề 22 đảng viên, 73 tổ chức. Nội dung kiểm tra, giám sát là việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, đoàn kết nội bộ; giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; những điều đảng viên không được làm; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí...

Qua kiểm tra, giám sát đã giúp cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy nhận thức và nghiêm túc triển khai, quán triệt và chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy; đồng thời, chỉ đạo xem xét thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm theo quy định của Điều lệ Đảng.

Về thi hành kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên, Ban Thường vụ Thị ủy Vĩnh Châu thi hành kỷ luật 1 đảng ủy cơ sở bằng hình thức khiển trách do vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, đoàn kết nội bộ. Cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 49 đảng viên vi phạm. Ngoài ra, xóa tên, cho ra khỏi Đảng 46 đảng viên.

Công tác kiểm tra, giám sát luôn được cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy quan tâm thực hiện tốt. Ảnh: Q.K

Thực hiện nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định, ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra 26 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, giảm 20 đảng viên so với cùng kỳ năm 2017; kiểm tra 16 tổ chức khi có dấu hiệu vi phạm, tăng 8 tổ chức so với cùng kỳ năm 2017. Qua đó cho thấy, ủy ban kiểm tra các cấp quan tâm công tác nắm tình hình, phát hiện dấu hiệu vi phạm (100% đảng viên được kiểm tra có vi phạm), tổ chức đảng được kiểm tra tăng so với cùng kỳ năm 2017.

Qua kiểm tra, tuy ở các mức độ khác nhau nhưng hầu hết đảng viên, tổ chức đảng đều có vi phạm, cho thấy ủy ban kiểm tra các cấp đã thực hiện khá tốt công tác nắm tình hình, phát hiện dấu hiệu vi phạm để quyết định kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm. Đồng thời, giám sát chuyên đề 65 tổ chức, 33 đảng viên, tăng 11 tổ chức, 6 đảng viên so với cùng kỳ năm 2017. Ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 17 đảng viên.

Nhìn chung, 6 tháng đầu năm 2018, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng và tham mưu, thực hiện khá tốt nhiệm vụ cấp ủy giao, nhất là ban hành và tổ chức thực hiện phương hướng, nhiệm vụ và chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng, ban hành các văn bản cụ thể hóa các quy định của Trung ương, Tỉnh ủy liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; chủ động phối hợp xây dựng các báo cáo phục vụ công tác kiểm điểm của cấp ủy giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020 và kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm theo Thông báo kết luận của các Đoàn kiểm tra của Trung ương. Ủy ban kiểm tra các cấp đã tích cực, chủ động thực hiện khá tốt các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, nhất là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, giám sát chuyên đề tổ chức đảng, đảng viên, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo đảm bảo đúng quy trình, thủ tục; kỷ luật và tham mưu cấp ủy thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên đúng thẩm quyền, đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục; quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, kiện toàn tổ chức bộ máy ủy ban kiểm tra, cơ quan ủy ban kiểm tra đảm bảo số lượng, chất lượng hoạt động ngày càng hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Văn Thống cho biết thêm, trong 6 tháng cuối năm, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp tiếp tục phối hợp các Ban xây dựng Đảng tham mưu cấp ủy tổ chức triển khai, quán triệt và thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Chủ động phối hợp giúp cấp ủy tổ chức thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018, thực hiện tốt nhiệm vụ theo Điều 30 của Điều lệ Đảng và tham mưu, thực hiện nhiệm vụ cấp ủy giao. Tích cực, chủ động nắm tình hình tham mưu ban thường vụ cấp ủy gợi ý kiểm điểm và dự kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tăng cường công tác giám sát và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên; chú trọng kiểm tra, giám sát việc khắc phục, sửa chữa khuyết điểm sau kiểm tra, giám sát và kiểm điểm tự phê bình và phê bình cuối năm. Xử lý, tham mưu cấp ủy xử lý kịp thời, nghiêm minh tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; xem xét, giải quyết kịp thời đơn khiếu nại, tố cáo cán bộ, đảng viên không để tồn đọng, kéo dài, trước hết là cấp ủy viên, cán bộ do cấp ủy quản lý, nhằm phục vụ tốt cho việc điều động, luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm, quy hoạch, đào tạo cán bộ.

Q.K

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục

Báo Sóc Trăng điện tử
Tổng Biên tập: Đỗ Tấn Hậu
Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Thành Nam - Nguyễn Quí Đức - Lý Thành Hưng
Giấy phép xuất bản số: 45/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 23-01-2017. 
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng; 
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: