• Xây dựng Đảng

Huyện ủy Long Phú

Thực hiện hiệu quả công tác cán bộ

  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Tác giả: Tấn Phát
  • Thứ Bảy, 09/09/2017 | 06:00

STO - Những năm qua, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 3, khóa VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Huyện ủy Long Phú đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về công tác cán bộ, quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ, qua đó đã xây dựng được đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất và năng lực tốt, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển chung của huyện.

Theo đồng chí Nguyễn Việt Thắng - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Long Phú, quán triệt sâu sắc quan điểm cán bộ là nguồn gốc của mọi công việc, thời gian qua, Huyện ủy Long Phú đã chú trọng tổ chức hội nghị triển khai quán triệt trong cán bộ chủ chốt, các đảng bộ, chi bộ cơ sở ngành huyện và đảng bộ các xã, thị trấn về Nghị quyết Trung ương 3, khóa VIII về thực hiện Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, các kết luận, quy định, quy chế, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác cán bộ; đồng thời, tập trung thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ, từ đó đã kịp thời chỉ đạo, lãnh đạo công tác cán bộ đảm bảo yêu cầu, nhiệm vụ từng địa phương, đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Theo đó, để thực hiện hiệu quả công tác cán bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy Long Phú chỉ đạo đảng ủy các xã, thị trấn, thủ trưởng ban ngành huyện thực hiện việc nhận xét, đánh giá cán bộ theo phân cấp quản lý, đồng thời tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 42/42 cán bộ lãnh đạo cấp ủy, lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đã phản ánh đúng năng lực thực tiễn, sự tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong công tác của cán bộ, từ đó giúp cho người được lấy phiếu tín nhiệm nhận thấy được hạn chế, có phương hướng khắc phục khuyết điểm, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động.

Huyện ủy Long Phú luôn quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Bên cạnh đó, Huyện ủy Long Phú luôn quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, xây dựng Nghị quyết về nâng cao chất lượng cán bộ, công chức huyện Long Phú đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020, xét duyệt quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ giai đoạn 2011 – 2015… Đồng chí Kha Quốc Dũng - Trưởng Phòng Nội vụ huyện Long Phú cho biết: “Phòng Nội vụ huyện đã phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện cử 406 cán bộ, công chức, viên chức học các lớp cao cấp, trung cấp lý luận chính trị - hành chính, cử 793 trường hợp tham gia các lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước, kiến thức quốc phòng, an ninh và các lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ tối thiểu hàng năm. Thông qua đó giúp cho đội ngũ cán bộ, công chức từng bước chuẩn hóa về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, cơ bản đáp ứng được yêu cầu, tiêu chuẩn chức danh”.

Huyện ủy Long Phú cũng đã chủ động rà soát, quy hoạch tạo nguồn cán bộ, chỉ đạo các cấp ủy, ban ngành, đoàn thể thực hiện công tác quy hoạch đảm bảo phương châm “mở” và “động”, đảm bảo hệ số, tỷ lệ cơ cấu về số lượng và chất lượng, mỗi chức danh chủ chốt dự nguồn 2 - 3 cán bộ, mỗi cán bộ dự nguồn 2 - 3 chức danh, chú ý cán bộ trẻ, người dân tộc, nữ và kết hợp 3 độ tuổi, cơ cấu ngành phù hợp với yêu cầu quy hoạch. Đồng chí Trần Văn Lê - Bí thư Đảng ủy xã Trường Khánh cho biết: “Thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý đúng số lượng, cơ cấu độ tuổi, nữ, trẻ, dân tộc, trình độ, Đảng ủy đã tiến hành quy hoạch giai đoạn 2020 - 2025, trong đó ban chấp hành gồm 23 đồng chí, ban thường vụ 8 đồng chí, các chức danh lãnh đạo quản lý từ 2 đến 3 đồng chí, cơ cấu trẻ 21,74%, nữ 34,78%, dân tộc 21,74%, từ đó đã đảm bảo đội ngũ cán bộ hiện tại và lâu dài, khắc phục tình trạng bị động, khuyết cán bộ ở Đảng ủy xã”.

Trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, Huyện ủy Long Phú đã điều động, bổ nhiệm 21 trưởng ngành huyện và 36 phó ngành huyện, điều động, chỉ định, bổ nhiệm, chuẩn y 8 bí thư đảng ủy, 12 phó bí thư đảng ủy, 9 ủy viên ban thường vụ đảng ủy xã, 7 bí thư, phó bí thư chi bộ cơ sở ngành huyện và 39 cấp ủy viên cơ sở; luân chuyển 10 cán bộ gồm 1 đồng chí phó ngành huyện, 1 đồng chí bí thư đảng ủy xã, 8 đồng chí trưởng, phó ngành và chuyên viên ban, ngành huyện; đồng thời Huyện ủy đã tổ chức kiểm tra, giám sát 136 lượt tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, kiểm tra, giám sát chuyên đề 158 lượt, thi hành kỷ luật đảng 65 trường hợp.

Thông qua các mặt công tác xây dựng Đảng, đã góp phần đổi mới công tác cán bộ và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở ở huyện Long Phú. Ngoài ra, Ban Thường vụ Huyện ủy còn quan tâm chỉ đạo thực hiện kịp thời, đúng quy định về chính sách cán bộ, kiện toàn, củng cố Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe huyện, đầu tư cơ sở vật chất nhằm đảm bảo điều kiện cho công tác khám chữa bệnh cho cán bộ thuộc diện Huyện ủy quản lý và hàng năm đều dành kinh phí tổ chức thăm viếng gia đình chính sách, cán bộ có huy hiệu 40 năm tuổi Đảng trở lên trên địa bàn huyện.

Bên cạnh những kết quả đạt được, theo đồng chí Huỳnh Văn Thuấn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Long Phú, công tác cán bộ trên địa bàn huyện Long Phú còn một số hạn chế, tồn tại như một số cơ sở đảng chưa quan tâm đúng mức việc nhận xét, đánh giá cán bộ hàng năm; việc sắp xếp, bố trí, sử dụng đôi lúc chưa đáp ứng được yêu cầu công tác; việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đôi lúc chưa tạo được cơ cấu hợp lý; tỷ lệ cán bộ là người dân tộc, cán bộ nữ được đưa đi đào tạo còn hạn chế. Trong thời gian tới, Huyện ủy Long Phú sẽ tiếp tục cụ thể hóa, thể chế hóa nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đi đôi với phát huy trách nhiệm của các tổ chức, người đứng đầu các tổ chức trong hệ thống chính trị về công tác cán bộ; thực hiện hiệu quả từng khâu của công tác cán bộ, từ đó xây dựng đội ngũ cán bộ huyện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tấn Phát

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục

Báo Sóc Trăng điện tử
Tổng Biên tập: Đỗ Tấn Hậu
Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Thành Nam - Nguyễn Quí Đức - Lý Thành Hưng
Giấy phép xuất bản số: 45/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 23-01-2017. 
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng; 
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: