• Xây dựng Đảng

Tinh gọn để hoạt động hiệu lực, hiệu quả

  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Ba, 01/05/2018 | 18:42

STO - Đó là định hướng xuyên suốt trong Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Thời gian qua, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành các chương trình hành động, kế hoạch; xây dựng các đề án, phương án để đưa nghị quyết của Đảng đi vào thực tiễn cuộc sống.

Từ năm 2015 đến nay, mặc dù tỉnh đã có nhiều cố gắng thực hiện Nghị quyết số 39 nhưng việc thực hiện tinh giản biên chế của tỉnh vẫn còn những hạn chế nhất định, chưa đạt yêu cầu đề ra. Đồng thời, cơ cấu tổ chức bộ máy các cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy chưa thật tinh gọn, một số bộ phận còn trùng lắp; tổ chức bộ máy khối chính quyền còn cồng kềnh, có chức năng, nhiệm vụ tương đồng với tổ chức bộ máy cơ quan Đảng, dẫn đến công tác phối hợp giữa một số cơ quan tham mưu giúp việc của cấp ủy và một số cơ quan nhà nước còn chồng chéo, chưa chặt chẽ, nhịp nhàng. Một số tổ chức đảng được thành lập chưa tương ứng với hệ thống tổ chức hành chính nhà nước; số lượng hội đặc thù nhiều nhưng hoạt động chưa hiệu quả và đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự đảm bảo kinh phí hoạt động, cơ sở vật chất và phương tiện làm việc. Việc đổi mới tổ chức các đơn vị sự nghiệp công lập còn chậm; tổ chức các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tinh gọn, chất lượng, hiệu quả dịch vụ thấp. Chi tiêu ngân sách cho các đơn vị sự nghiệp công lập còn cao. Một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức còn hạn chế về năng lực chuyên môn, thiếu tính chuyên nghiệp; chính sách tinh giản biên chế trong thời gian qua chưa được các cấp ủy quan tâm đúng mức và chưa thật sự giảm được những người cần giảm.

Đồng chí Trần Ngọc Tuấn - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trình bày các giải pháp sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Ảnh: Q.K

Theo đồng chí Trần Ngọc Tuấn - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, để tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối nhưng hoạt động hiệu lực, hiệu quả, từ đầu năm 2018 đến nay, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đang triển khai thực hiện các chương trình hành động, kế hoạch, xây dựng các đề án, phương án nhằm tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 39 và các Nghị quyết số 18,19 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII phù hợp với đặc điểm, tình hình của tỉnh. Theo đó, đến hết năm 2018, Khối Đảng, MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện giảm 93 biên chế; Khối nhà nước phấn đấu giảm thêm 1.875 biên chế. Từ nay đến năm 2021, để tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của một số cơ quan, các tổ chức bên trong của từng cơ quan, đơn vị. Khối Đảng, MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh sẽ giảm 1 cơ quan, 15 phòng ban, 2 tổ chức. Khối nhà nước cấp tỉnh sẽ giảm 1 cơ quan cấp sở ngành, 48 phòng, 3 chi cục và 24 phòng chuyên môn thuộc chi cục; giảm 75 đơn vị sự nghiệp công lập và 1.044 biên chế sự nghiệp. 

Đối với cấp huyện, ngoài việc sắp xếp, sáp nhập đầu mối theo Nghị quyết số 18, sẽ thí điểm thực hiện nhất thể hóa các chức danh: trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị; trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch ủy ban MTTQ; trưởng ban tổ chức đồng thời là trưởng phòng nội vụ; chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cấp ủy đồng thời là chánh thanh tra; bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND; chánh văn phòng cấp ủy đồng thời là chánh văn phòng HĐND, UBND. Đối với cấp xã, dự kiến sắp xếp, bố trí lại cán bộ, công chức, các chức danh kiêm nhiệm sẽ giảm 501 người. Số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã giảm 768 người. Người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khóm giảm 3.875 người, từ đó sẽ gom đầu mối công việc và tăng thu nhập trực tiếp cho người làm việc.

Thực hiện theo Nghị quyết số 18, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ hợp nhất các trạm thuộc chi cục, trung tâm trên cùng địa bàn huyện để thành lập trung tâm dịch vụ nông nghiệp cấp huyện trực thuộc UBND cấp huyện. Đồng thời sáp nhập các phòng, chi cục, trung tâm và tinh gọn đầu mối bên trong sở, tinh giản biên chế trên 50 người. Đồng chí Lương Minh Quyết - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẳng định: “Ngành sẽ triển khai và thực hiện tốt các phương án, đề án, hoàn tất việc sắp xếp bộ máy vào cuối năm 2019 trước thời hạn quy định”. Ngành Giáo dục và Đào tạo cũng sẽ sắp xếp lại trường lớp trên địa bàn toàn tỉnh. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập ở lĩnh vực giáo dục, tỉnh sẽ tiến hành sáp nhập Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật, Trường Trung cấp Y tế, Trường Cao đẳng Nghề, Trường Cao đẳng Sư phạm vào Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng. Ngành Y tế ngoài việc giảm số lượng phòng thuộc sở, còn hợp nhất các trung tâm thuộc sở thành Trung tâm phòng chống bệnh tật, sáp nhập 11 Trung tâm Dân số - kế hoạch hóa gia đình vào trực thuộc Trung tâm Y tế tuyến huyện…

Để thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh vào ngày 26-4 vừa qua, Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Sáu yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và đoàn thể các cấp phải thể hiện quyết tâm cao, thực hiện quyết liệt và đồng bộ các giải pháp đã đề ra. Lấy kết quả thực hiện việc sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại kết quả công tác hàng năm, nhiệm kỳ của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương. Bộ máy phải tinh gọn, phải đổi mới thực chất, nâng cao tính tự chủ, đổi mới hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập và chất lượng đội ngũ CBCC nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Quốc Kiên

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục

Báo Sóc Trăng điện tử
Tổng Biên tập: Đỗ Tấn Hậu
Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Thành Nam - Nguyễn Quí Đức - Lý Thành Hưng
Giấy phép xuất bản số: 45/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 23-01-2017. 
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng; 
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: