• Xây dựng Đảng

Tuyên giáo Sóc Trăng "Chủ động - Sáng tạo - Trách nhiệm"

  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Sáu, 10/01/2020 | 10:00

STO - Năm 2019, toàn ngành Tuyên giáo Sóc Trăng đã bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy đảng các cấp, chủ động, sáng tạo, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành một khối lượng lớn công việc; nâng cao uy tín của ngành tuyên giáo, góp phần quan trọng thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng đạt nhiều kết quả.

Với quyết tâm chính trị cao, đoàn kết, thống nhất, khơi dậy được sự năng động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, toàn Đảng bộ tỉnh đã nỗ lực, vượt qua khó khăn, phấn đấu thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết năm 2019 đạt kết quả khá toàn diện. Trong 24 chỉ tiêu Nghị quyết năm 2019, có 13 chỉ tiêu thực hiện đạt và 11 chỉ tiêu vượt; tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2019 đạt 7,3%; tổng sản lượng lúa đạt 2,17 triệu tấn, vượt 8,6% chỉ tiêu nghị quyết. Tổng sản lượng thủy, hải sản là 281.352 tấn, đạt chỉ tiêu nghị quyết, tăng hơn 7,8% so cùng kỳ, trong đó, sản lượng khai thác biển là 63.300 tấn, vượt 2% chỉ tiêu nghị quyết. Cơ cấu kinh tế của tỉnh tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển; xây dựng, nhân rộng nhiều mô hình sản xuất sạch, an toàn, liên kết tiêu thụ sản phẩm; triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đạt kết quả bước đầu; thực hiện xây dựng nông thôn mới vượt chỉ tiêu nghị quyết. Giá trị sản xuất công nghiệp, giá trị xuất khẩu, thu ngân sách nhà nước tăng khá so cùng kỳ. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo và thực hiện các chính sách an sinh xã hội đạt kết quả tích cực. An ninh chính trị tiếp tục được giữ vững; trật tự, an toàn xã hội cơ bản bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường; hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Tỉnh ủy, các cấp ủy tập trung công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo kế hoạch.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Sáu trao bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Ảnh: Phước Liêu

Cùng với những kết quả của toàn Đảng bộ, ngành Tuyên giáo đã chủ động, sáng tạo và nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được cấp ủy đảng các cấp giao phó, với tinh thần không né tránh những vấn đề mới, vấn đề khó. Từ quyết tâm ấy, năm 2019, Tuyên giáo Sóc Trăng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong việc tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái thù địch, lý luận chính trị, báo chí, văn hóa, văn nghệ, khoa giáo, biên soạn lịch sử Đảng bộ… cụ thể:

Thứ nhất, công tác tham mưu, tổ chức học tập, quán triệt tuyên truyền, triển khai, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của các cấp ủy được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tiến độ và chất lượng, nhất là lĩnh vực khoa giáo, văn hóa văn nghệ và báo chí. Các hội nghị báo cáo viên định kỳ được giữ vững, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức 3 hội nghị trực tuyến thông tin thời sự chuyên đề về những vấn đề mà dư luận quan tâm, đặc biệt là tình hình Biển Đông; tổ chức thành công Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh, 1 thí sinh đạt giải ba cấp khu vực và được tham dự vòng chung khảo Hội thi Báo cáo viên giỏi toàn quốc năm 2019 tại Hà Nội.

Thứ hai, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhiều điểm mới, sáng tạo và lan tỏa. Theo đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo toàn Đảng bộ tiến hành sơ kết 3 năm thực hiện chỉ thị; tổ chức giao lưu điển hình tiên tiến và biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo gương Bác. Tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc và 50 năm Ngày mất của Người như: Hội thảo khoa học cấp tỉnh: “Sóc Trăng thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng”; các cuộc tọa đàm khoa học: “Sóc Trăng thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, chăm lo đời sống nhân dân"; “Tuổi trẻ Sóc Trăng nhớ lời Di chúc theo chân Bác”, “Hồ Chí Minh - hành trình khát vọng”; phát động và tổng kết giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học - nghệ thuật về Chỉ thị số 05-CT/TW… Tất cả đã tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sôi nổi trên địa bàn, góp phần tôn vinh, tri ân công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Đảng và dân tộc. Đặc biệt, Sóc Trăng được Ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận và tặng bằng khen cho 1 tập thể và Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 3 cá nhân tiêu biểu trong việc học tập và làm theo Bác.

Thứ ba, công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được chủ động triển khai mạnh mẽ và quyết liệt hơn, trong đó có vai trò của ban chỉ đạo 35 các cấp. Công tác củng cố, xây dựng lực lượng; sự kết nối, phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị đã phát huy hiệu quả bước đầu, nhất là việc chia sẻ thông tin tích cực trên mạng xã hội, các trang thông tin nội bộ, gắn liền với đó là công tác chỉ đạo, hướng dẫn, tuyên truyền tổ chức các sự kiện, kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng bộ và đất nước ngày càng đi vào chiều sâu và sức lan tỏa rộng lớn đến các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Từ đó, đã góp phần ổn định tư tưởng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Thứ tư, bên cạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, ban tuyên giáo các cấp chủ động tham mưu cấp ủy thực hiện Đề án Sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng giảm dần đầu mối, tinh gọn, hiệu quả. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và nhiều địa phương như: Mỹ Xuyên, Châu Thành, Mỹ Tú… thực hiện việc phân công điều động, luân chuyển cán bộ tuyên giáo phù hợp với quy hoạch cán bộ, năng lực, sở trường công tác và qua thực tiễn công tác ở cơ sở để ngày càng trưởng thành. Thực hiện chức danh trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thị xã, thành phố được triển khai nhanh chóng, bước đầu phát huy trách nhiệm, hiệu quả công việc.

Bên cạnh những kết quả quan trọng đạt được, ngành tuyên giáo thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, khuyết điểm, đáng chú ý là: công tác nghiên cứu, nắm bắt dư luận xã hội chưa đảm bảo theo kế hoạch đề ra; công tác chỉ đạo, phối hợp quản lý cơ quan báo chí và phóng viên thường trú trên địa bàn chưa thật sự sâu sát; việc theo dõi, xử lý thông tin một số sự kiện nổi cộm và dư luận xã hội quan tâm có việc còn chậm; công tác giáo dục lý luận chính trị chậm đổi mới, chưa theo kịp yêu cầu; chất lượng các giải báo chí và văn học - nghệ thuật chưa cao; thực hiện quy chế phối hợp tuyên truyền giữa Ban Tuyên giáo với một số cơ quan, đơn vị chính quyền chưa thường xuyên, thiếu sơ kết, tổng kết kịp thời.

Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện có ý nghĩa quan trọng của đất nước và của tỉnh, là năm cuối để tập thể Đảng bộ tỉnh cùng nỗ lực phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Do đó toàn ngành tuyên giáo cần thể hiện quyết tâm cao, chủ động, sáng tạo, bản lĩnh và trách nhiệm, tận dụng tốt thời cơ thuận lợi, ra sức phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, trong đó cần quan tâm một số vấn đề cụ thể như sau:

Một là, triển khai kế hoạch và nội dung tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, bắt đầu từ ngày 3-2-2020, dịp kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng. Sau mỗi đợt tuyên truyền, trước - trong - sau đại hội cần tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng tuyên truyền. Chú trọng tuyên truyền đậm nét kết quả phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của tỉnh; những sự kiện chính trị quan trọng, các ngày lễ kỷ niệm trong năm… Thông qua đó, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân; cổ vũ, động viên tinh thần yêu nước, ý chí, khát vọng vươn lên của quân và nhân dân trong tỉnh.

Hai là, chủ động, phối hợp với các lực lượng, các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường nắm bắt và nghiên cứu tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội, chủ động tham mưu, xử lý kịp thời những vấn đề bức xúc, nổi cộm nảy sinh, nhất là trong quá trình chuẩn bị đại hội đảng các cấp, không để hình thành “điểm nóng”, góp phần giữ vững đoàn kết, thống nhất trong Đảng; duy trì nâng cao chất lượng các cuộc họp giao ban tư tưởng và báo chí định kỳ đầu tháng và giữa tháng… để kịp thời cung cấp, trao đổi thông tin tình hình.

Ba là, tiếp tục tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; triển khai, thực hiện nghiêm túc công văn chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc sử dụng internet, mạng xã hội. Ban Tuyên giáo làm lực lượng nòng cốt, kết nối lực lượng, phối hợp đấu tranh, phản bác kịp thời các thông tin xấu trên không gian mạng, nhất là Facebook; đánh giá, rút kinh nghiệm, mở rộng các nhóm Facebook công khai, các trang Fanpage và Zalo đang hoạt động hiệu quả.

Bốn là, kiên trì, kiên quyết thực hiện hiệu quả hơn nữa Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, tập trung vào nội dung chuyên đề 2020: “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nhấn mạnh trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, “cán bộ có chức vụ càng cao thì càng phải nêu gương”.

Năm là, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tăng cường hơn công tác chỉ đạo, định hướng tuyên truyền báo chí; phối hợp thường xuyên với các cơ quan chức năng duy trì, nâng cao chất lượng hội nghị giao ban báo chí, các cuộc họp báo cung cấp thông tin báo chí; yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông chú trọng công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí, đặc biệt là các cơ quan báo chí Trung ương và phóng viên thường trú trên địa bàn, trách nhiệm giải trình của các cơ quan báo chí khi đưa thông tin không đầy đủ, chính xác về tình hình địa phương hoặc tổ chức, cá nhân liên quan. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Hội Nhà báo tỉnh, tập trung chuẩn bị và tổ chức tốt đại hội các chi hội, câu lạc bộ và Đại hội Hội Nhà báo tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong đó Đảng ủy Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh quan tâm chỉ đạo công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí tỉnh (Báo Sóc Trăng, Đài Phát thanh - Truyền hình và Hội Văn học - Nghệ thuật).

Sáu là, tích cực tham mưu với cấp ủy và Tiểu ban Văn kiện Đại hội biên tập, hoàn thiện báo cáo chính trị trình đại hội, Đảng bộ, chú trọng việc công bố dự thảo, tổ chức lấy ý kiến cán bộ, đảng viên, trí thức, văn nghệ sĩ, các chức sắc tôn giáo… và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, để văn kiện đại hội thực sự phải là sản phẩm của tầm cao trí tuệ, chắt lọc tinh hoa của mỗi tổ chức, cá nhân, đóng góp xác định đường hướng phát triển 5 năm tới của Đảng bộ.

Lâm Tấn Hòa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục

Báo Sóc Trăng điện tử
Tổng Biên tập: Đỗ Tấn Hậu
Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Quí Đức - Lý Thành Hưng
Giấy phép xuất bản số: 45/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 23-01-2017. 
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng; 
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: