Các hoạt động trong Lễ hội Oóc om bóc - Đua ghe ngo Sóc Trăng lần thứ IV, khu vực đồng bằng sông Cửu Long năm 2019

10:28 14/11/2019

Lễ hội Oóc om bóc - Đua ghe ngo Sóc Trăng lần thứ IV - khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) năm 2019 là một trong những hoạt động văn hóa - thể thao rất hấp dẫn, mang tầm cỡ khu vực. Đây cũng là một sự kiện quan trọng, nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer. NHÓM PV BÁO SÓC TRĂNG