Hoạt động thăm và chúc mừng Lễ Sene Đôn Ta 2019

09:47 14/11/2019

Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức các đoàn đi thăm và chúc mừng Sene Đôn Ta đến các chùa, gia đình chính sách, cán bộ Khmer hưu trí, bà con Khmer nhân dịp Sene Đôn Ta 2019 của đồng bào Khmer Nam bộ. NHÓM PV BÁO SÓC TRĂNG