• Đóng góp Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Cần tranh thủ các nguồn vốn ưu tiên xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao

14/07/2020 06:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Ba, 14/07/2020 | 06:00

STO - Dự thảo báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được soạn thảo đến lần thứ 7 và được đăng tải trên các phương tiện truyền thông để xin ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Phóng viên Báo Sóc Trăng đã có cuộc trao đổi với đồng chí Trần Minh Lý - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch về những ý kiến đóng góp tâm huyết cho dự thảo báo cáo.

Phóng viên: Thưa đồng chí, qua nghiên cứu, tìm hiểu Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, đồng chí tâm đắc nhất là những vấn đề gì?

Đồng chí Trần Minh Lý: Qua nghiên cứu, tìm hiểu dự thảo báo cáo, bản thân tôi rất phấn khởi về những thành tựu của tỉnh đạt được trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Với tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo và quyết tâm cao, tỉnh Sóc Trăng đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực và bản thân tôi tâm đắc 5 vấn đề.

Một là, trong số 24 chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, có 2 chỉ tiêu cơ bản đạt, 18 chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt nghị quyết đề ra.

Hai là, môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh được cải thiện; tình hình thu hút đầu tư có bước khởi sắc, nhiều nhà đầu tư lớn, tiềm năng đến tìm cơ hội đầu tư tại tỉnh, nhiều dự án đã được cấp chủ trương đầu tư đang triển khai thực hiện. Trong nhiệm kỳ, có 116 dự án được cấp chủ trương đầu tư (tăng 55 dự án), với tổng vốn đăng ký 27.282 tỉ đồng (tăng gấp 5,5 lần so với giai đoạn 2010 - 2015), trong đó, có 9 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đầu tư khoảng 3.312 tỉ đồng. Đặc biệt, tỉnh đã tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Sóc Trăng năm 2018 và phát động khởi nghiệp, góp phần quan trọng thu hút đầu tư vào tỉnh.

Ba là, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả nổi bật được nhân dân đồng tình và tin tưởng. Tổng vốn thực hiện xây dựng nông thôn mới là 7.707 tỉ đồng, ước đến cuối nhiệm kỳ có 49 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ trên 61% (chỉ tiêu nghị quyết trên 50%); các xã còn lại đạt từ 15 tiêu chí trở lên; huyện Mỹ Xuyên đạt chuẩn nông thôn mới và TX. Ngã Năm hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Bốn là, lĩnh vực du lịch có bước phát triển đáng kể. Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 16-1-2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 2-8-2016 của Tỉnh ủy về phát triển du lịch tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; phát triển du lịch gắn với quảng bá hình ảnh, văn hóa, con người Sóc Trăng, giải quyết việc làm, cải thiện đời sống người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tỉnh đã triển khai 8 dự án đầu tư phát triển du lịch với tổng kinh phí trên 800 tỉ đồng, có 3 dự án đã hoàn thành đưa vào hoạt động, đặc biệt từ khi tuyến tàu cao tốc Trần Đề - Côn Đảo đưa vào hoạt động đã góp phần thúc đẩy phát triển ngành du lịch. Chất lượng sản phẩm dịch vụ du lịch từng bước được nâng lên; lượng khách và doanh thu từ du lịch tăng hàng năm. Tổng khách du lịch đến tỉnh năm 2020 ước đạt 2,43 triệu lượt, tăng gấp 1,86 lần so năm 2015, bình quân tăng 18,64%/năm; doanh thu từ du lịch đạt khoảng 1.060 tỉ đồng, tăng gấp 2,67 lần, tốc độ tăng trưởng bình quân 26,7%/năm.

Năm là, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh được triển khai đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả; đoàn kết nội bộ được giữ vững; tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn theo hướng tinh gọn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.

 Đông đảo du khách đến tham quan điểm du lịch chùa Mahatup (chùa Dơi). Ảnh: Thạch Pích

Phóng viên: Trong định hướng nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí có góp ý gì cho dự thảo báo cáo chính trị, đặc biệt là đối với lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch?

Đồng chí Trần Minh Lý: Bản thân tôi hoàn toàn tin tưởng và nhất trí cao với mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025 được nêu trong dự thảo. Tuy nhiên, để có điều kiện nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa - thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh trong nhiệm kỳ tới, tôi đề xuất ở phần nhiệm vụ, giải pháp dự thảo cần quan tâm xem xét bổ sung 3 vấn đề.

Một là, các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Xác định rõ xây dựng và phát triển văn hóa, con người là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị. Văn hóa là hồn cốt của dân tộc, là nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Hai là, tranh thủ nguồn vốn Trung ương và bố trí ngân sách tỉnh ưu tiên xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao, trước mắt sớm xây dựng sân vận động, nhà thi đấu tổng hợp tỉnh, trung tâm văn hóa - thể thao các huyện, thị xã… Đầu tư kinh phí thực hiện trùng tu, tôn tạo các di tích đã được xếp hạng bị xuống cấp và phát triển một số môn thể thao thành tích cao có thế mạnh của tỉnh.

Ba là, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 16-1-2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 2-8-2016 của Tỉnh ủy về phát triển du lịch tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 để du lịch thật sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế của tỉnh. Nâng cao công tác quản lý nhà nước về du lịch. Xem xét ban hành mới một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch; thực hiện có hiệu quả các chính sách phát triển du lịch đã được ban hành. Rà soát, kêu gọi đầu tư một số dự án phát triển du lịch ở các lĩnh vực có tiềm năng và thế mạnh, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển du lịch của tỉnh.

Thạch Pích (thực hiện)

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục

Báo Sóc Trăng điện tử
Tổng Biên tập: Đỗ Tấn Hậu
Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Quí Đức - Lý Thành Hưng - Lê Minh Trường
Giấy phép xuất bản số: 45/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 23-01-2017. 
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng; 
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: