• Đoàn thể

Phát huy hiệu quả phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”

09/08/2020 06:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Chủ Nhật, 09/08/2020 | 06:00

STO - Trở lại cuộc sống đời thường, các thế hệ cựu chiến binh (CCB) huyện Thạnh Trị tiếp tục chăm lo phát triển kinh tế gia đình, chung tay xây dựng nông thôn mới. Những năm qua, phong trào thi đua “CCB gương mẫu” đã trở thành động lực để thúc đẩy cán bộ, hội viên Hội CCB huyện Thạnh Trị phát huy truyền thống, phẩm chất người lính, tiếp tục cống hiến sức lực để góp phần xóa đói giảm nghèo, xây dựng quê hương Thạnh Trị ngày càng phát triển.

Quan tâm xây dựng hội trong sạch, vững mạnh

Với phương châm phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, hội đã xác định việc xây dựng tổ chức hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức gắn với phong trào thi đua yêu nước “CCB gương mẫu” là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng trong hoạt động của hội. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên CCB luôn được Hội CCB huyện Thạnh Trị coi trọng, triển khai có nền nếp, hiệu quả, làm cho cán bộ, hội viên nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tổ chức các hoạt động tuyên truyền có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu rộng, thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương và tuyên truyền có định hướng hàng tháng, góp phần tích cực vào việc định hướng tư tưởng cho cán bộ, hội viên và nhân dân.

Hội CCB huyện Thạnh Trị từng bước nâng chất công tác hội. Ảnh: K.N

Hàng năm, Thường trực Huyện hội phối hợp với các cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo và tổ chức cho cán bộ, hội viên học tập, quán triệt nghị quyết, đặc biệt là Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Bên cạnh đó, Hội CCB huyện Thạnh Trị còn chú trọng đến việc đổi mới nội dung phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ sở hội. Thời gian qua, tất cả chi hội đều tổ chức tốt sinh hoạt định kỳ hàng tháng, nội dung được đổi mới, những vấn đề hội viên thường quan tâm được cập nhật, chất lượng và hiệu quả từng bước được nâng lên, tỷ lệ hội viên tham gia sinh hoạt trung bình đạt 85%. Công tác kiện toàn đội ngũ cán bộ thường xuyên được quan tâm cả về số lượng và chất lượng, đảm bảo đủ sức hoàn thành nhiệm vụ được giao, từ đó xây dựng cơ sở hội trong sạch vững mạnh, cơ quan Hội CCB huyện vững mạnh toàn diện.

Hội CCB huyện Thạnh Trị quan tâm đến công tác phát triển hội viên, với tổng số hội viên hiện có 1.625 hội viên. Hàng năm, Thường trực Huyện hội đã tổ chức tập huấn công tác kiểm tra cho cán bộ chủ chốt là chủ tịch, phó chủ tịch, các chi hội trưởng, kiện toàn ban kiểm tra, từ đó nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác này. Việc đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, kịp thời giải quyết khiếu nại, tố cáo và thi hành kỷ luật đối với tổ chức hội và hội viên đảm bảo đúng pháp luật và điều lệ hội. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành điều lệ hội và nhiệm vụ của hội viên, công tác xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm, công tác chăm lo đời sống cho hội viên, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; chấp hành chế độ sinh hoạt hội; đăng ký các nội dung xây dựng nông thôn mới, “6 không”, “8 xây”, “8 chống”; chấp hành các quy định của địa phương; kiểm tra các hoạt động nhận ủy thác. Ngoài việc kiểm tra, giám sát theo chức năng của hội, Ban Thường vụ, Ban kiểm tra còn phối hợp với các đoàn thể, cùng Ban Dân vận, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tiến hành kiểm tra các xã, thị trấn trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Giúp hội viên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo

Việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên luôn được các cơ sở hội quan tâm, đây là một mục tiêu thi đua quan trọng đòi hỏi các cơ sở hội và hội viên hết sức nỗ lực. Thực hiện gắn kết giữa phong trào thi đua “CCB gương mẫu” với phong trào “CCB giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, hội viên Hội CCB huyện Thạnh Trị đã nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, nhanh chóng thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Ngoài việc được thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội, sự đầu tư vốn từ ngân hàng chính sách xã hội, sự giúp đỡ tài trợ của các công ty, các tổ chức từ thiện, Hội CCB huyện Thạnh Trị còn vận động hội viên đóng góp các loại quỹ, góp vốn xoay vòng và tham gia các hoạt động tình nghĩa. Trong 5 năm qua (2015 - 2019), đã có 765 lượt hội viên vay vốn ngân hàng chính sách xã hội, với số tiền 3 tỉ 326 triệu đồng từ các chương trình hộ nghèo, cận nghèo, học sinh, sinh viên, nước sạch, vệ sinh môi trường, giải quyết việc làm… Từ đó, Hội CCB huyện Thạnh Trị đã phối hợp xây dựng các mô hình kinh tế tập thể có hiệu quả, tiêu biểu như: Hợp tác xã Nông nghiệp ấp Tân Định, xã Tuân Tức; tổ hợp tác tiết kiệm hùn vốn ấp Tà Dù, xã Châu Hưng và nhiều hội viên xây dựng được mô hình kinh tế hộ đạt tiêu chuẩn sản xuất, kinh doanh giỏi 4 cấp, giúp cho hội viên vươn lên thoát nghèo và thoát nghèo bền vững.

Hàng năm, các hội cơ sở phối hợp với các ngành, đoàn thể xã, thị trấn tổ chức lễ truy điệu, phúng điếu hội viên từ trần; trích quỹ thăm hỏi, tặng quà hội viên đau ốm, tổ chức gặp mặt nhân dịp các ngày lễ, tết. Tham mưu cho chính quyền và MTTQ xét cất nhà cho hội viên nghèo...

Phó Chủ tịch Hội CCB huyện Thạnh Trị Nguyễn Thanh Hải cho biết: “Phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” của hội đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị, những mục tiêu kinh tế - xã hội trọng yếu của huyện và của từng địa phương; đã có tác dụng động viên, khơi dậy, giữ vững và phát huy truyền thống yêu nước, giàu lòng nhân ái, tinh thần đại đoàn kết dân tộc, tính cần cù, năng động, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, tạo động lực mới, nhân tố mới trong cán bộ, hội viên; phát huy được giá trị tốt đẹp, khuyến khích CCB sản xuất có hiệu quả, xây dựng đời sống văn hóa thân thiện, bền vững; được các cấp ủy và chính quyền ghi nhận, không chỉ mang lại lợi ích thiết thực cho hội viên mà còn góp phần thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự - an toàn xã hội; hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn".

Để phát huy hiệu quả của phong trào, thời gian tới, Hội CCB huyện Thạnh Trị sẽ tiếp tục tập trung vận động CCB giữ vững và phát huy bản chất người lính, tích cực tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại địa phương; đẩy mạnh phong trào thi đua giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng trong toàn thể hội viên; tham gia tích cực và hiệu quả các hoạt động tình nghĩa; chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục về truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lý tưởng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ của huyện Thạnh Trị.

K.N

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục

Báo Sóc Trăng điện tử
Tổng Biên tập: Đỗ Tấn Hậu
Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Quí Đức - Lý Thành Hưng - Lê Minh Trường
Giấy phép xuất bản số: 45/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 23-01-2017. 
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng; 
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: