• Hoa nở bốn mùa

Thi đua để hoàn thành tốt nhiệm vụ

12/08/2020 06:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Tư, 12/08/2020 | 06:00

STO - Thi đua để hoàn thành nhiệm vụ, ra sức tu dưỡng, rèn luyện để phục vụ nhân dân, đó là những nội dung cơ bản, xuyên suốt thúc đẩy mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước trong các cơ quan thanh tra trên địa bàn tỉnh.

Khí thế mới cho phong trào thi đua

Nhiều cá nhân, tập thể các cơ quan thanh tra được khen thưởng, do có thành tích tốt trong thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: S.M

Ghi sâu lời dạy của Bác: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, lãnh đạo Thanh tra tỉnh đã nghiêm túc triển khai, quán triệt đến toàn thể công chức, người lao động về quan điểm, quy định liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng. Đồng thời, tổ chức, phát động nhiều phong trào với nội dung thiết thực, gắn kết chặt chẽ việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ công tác. Hàng năm, Thanh tra tỉnh đã phát động trong toàn ngành tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do Thanh tra Chính phủ và UBND tỉnh tổ chức, gắn với việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trên tinh thần thi đua, ngay từ đầu năm, Thanh tra tỉnh còn khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể và triển khai kịp thời trong toàn ngành, trong đó, nêu rõ mục tiêu, nội dung, đối tượng thực hiện; động viên, nhắc nhở cán bộ, công chức phấn đấu thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Nhiều năm qua, phong trào thi đua yêu nước trong các cấp Thanh tra diễn ra sôi nổi, liên tục, rộng khắp, thiết thực và có tính chiều sâu. Mục tiêu, nội dung các phong trào thi đua đều bám sát nhiệm vụ chuyên môn; chủ đề phù hợp với từng thời điểm, gắn với từng chỉ tiêu nhằm phấn đấu đạt và vượt mức kế hoạch công tác đề ra. Đặc biệt, các phong trào thi đua lớn đã được cụ thể hóa bằng những công việc thiết thực như đối với phong trào "Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau", hàng tháng, mỗi công chức Thanh tra tỉnh đã trích 20.000 đồng đóng góp, ủng hộ cho người có hoàn cảnh khó khăn và trích 1 ngày lương ủng hộ Quỹ vì người nghèo do UBMTTQ Việt Nam tỉnh phát động. Thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp hội nhập và phát triển”, cán bộ thanh tra nâng cao năng lực xây dựng và thực thi cơ chế chính sách, đảm bảo công khai, minh bạch, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, không để xảy ra chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp. Còn đối với phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Thanh tra thi đua thực hiện văn hóa công sở”, Thanh tra tỉnh đã triển khai thi đua xây dựng cơ quan văn minh, hiện đại, xanh - sạch - đẹp; thi đua thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp... Ngoài việc hưởng ứng các phong trào thi đua do ngành, địa phương phát động, Thanh tra tỉnh còn tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua của cụm và tổ chức nhiều phong trào thi đua thiết thực khác trong phạm vi đơn vị.

Cán bộ thanh tra nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện các cuộc thanh tra. Ảnh: S.M

Hàng năm, Thanh tra tỉnh đều tổ chức sơ, tổng kết, kịp thời khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua. Việc bình xét thi đua cuối năm được thực hiện công khai, dân chủ, đúng người, đúng thành tích và quy trình chặt chẽ, đúng quy định.

Gắn kết thi đua, nâng cao chất lượng chuyên môn

Nhờ hiệu quả của các phong trào thi đua, công tác thanh tra trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu được giao. Trong 5 năm qua (2015 - 2020), các cơ quan thanh tra trên địa bàn tỉnh đã triển khai 276 cuộc thanh tra hành chính tại 314 đơn vị trên các lĩnh vực. Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm về kinh tế 72.037,52 triệu đồng, về đất 4,5ha; kiến nghị thu hồi cho ngân sách nhà nước về kinh tế 33.275,31 triệu đồng, về đất 4,5ha; đã thu hồi nộp ngân sách nhà nước 31.687,92 triệu đồng, đạt 95,23%. Đồng thời, thực hiện 8.820 cuộc thanh, kiểm tra chuyên ngành với 30.637 đối tượng được thanh, kiểm tra và đã ban hành 3.311 quyết định xử phạt với số tiền 23.590,35 triệu đồng. Các cơ quan thanh tra còn triển khai 265 cuộc thanh, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, đã kết thúc và ban hành kết luận 265 cuộc, đạt 100%. Đặc biệt, Thanh tra tỉnh tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp. Qua đó, đã xử lý loại trừ, giảm được 245 lượt doanh nghiệp bị trùng lặp theo dự thảo kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp của các đơn vị, đảm bảo nguyên tắc mỗi doanh nghiệp chỉ tiếp 1 đoàn thanh tra, kiểm tra trong năm, trừ trường hợp có dấu hiệu vi phạm rõ ràng.

Quan tâm thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, trong kỳ đã giải quyết 799 đơn khiếu nại, tố cáo, đạt 98,16%. Qua đó, đã kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi cho Nhà nước về kinh tế 82,91 triệu đồng, đất 90,50m2; khôi phục quyền, lợi ích cho người dân 43.792,31m2 đất và 5.478,31 triệu đồng. Đặc biệt, đã tham mưu rà soát giải quyết 69 vụ tồn đọng, kéo dài trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 14/CT-TTg, ngày 18-5-2012 của Thủ tướng Chính phủ, đạt 100%.

Qua công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, đã kiến nghị chấn chỉnh, xử lý nghiêm, kịp thời đối với nhiều cá nhân, tập thể có hành vi vi phạm, sai phạm trong thực hiện nhiệm vụ; kiến nghị thu hồi cho ngân sách nhà nước những khoản chi, sử dụng sai quy định và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho nhiều cá nhân, tập thể. Quan trọng, củng cố niềm tin vững chắc của nhân dân đối với cơ quan quản lý nhà nước và cán bộ, công chức thực thi nhiệm vụ, nhất là cán bộ làm công tác thanh tra. Nhìn chung, cơ quan Thanh tra tỉnh đoàn kết thống nhất, phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ cùng nhau thi đua lập nhiều thành tích. Từ Đảng bộ đến cơ quan, đoàn thể đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, qua đó 5 năm liền Đảng bộ, các đoàn thể được công nhận đạt “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu; hàng năm, nhiều cá nhân, tập thể cơ quan thanh tra vinh dự đón nhận các danh hiệu cao quý từ địa phương đến Trung ương như: Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng nhì cho 4 cá nhân và Huân chương Lao động hạng ba cho 3 cá nhân; Tổng Thanh tra Chính phủ tặng bằng khen cho 12 tập thể và 15 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 1 tập thể, “Tập thể lao động xuất sắc” cho 15 tập thể, chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 8 cá nhân, tặng bằng khen cho 6 tập thể và 24 cá nhân...

Để phát huy kết quả đạt được, Chánh Thanh tra tỉnh Lê Trọng Nguyên cho biết: Đơn vị sẽ tiếp tục đổi mới phương pháp tổ chức phong trào thi đua; nội dung và hình thức ngày càng phong phú, đa dạng để thu hút đông đảo cán bộ, công chức tham gia. Gắn kết chặt chẽ công tác thi đua, khen thưởng trong ngành với phong trào thi đua ở từng địa phương, lập nhiều thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Thanh tra tỉnh sẽ kịp thời phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến; có biện pháp khuyến khích, động viên các tập thể, cá nhân có nhiều đề tài, sáng kiến, cải tiến nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn nghiệp vụ trong đơn vị. Theo đó, quan tâm đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền để khích lệ, cổ vũ toàn thể cán bộ, công chức tích cực thi đua yêu nước; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thanh tra bản lĩnh vững vàng, tinh thông nghiệp vụ và sẵn sàng nhận, hoàn thành bất cứ nhiệm vụ nào được giao. Kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng; tăng cường kiểm tra thực hiện các phong trào thi đua nhằm kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh những sai sót để công tác thi đua, khen thưởng thực sự là động lực phấn đấu của mỗi cá nhân, đơn vị. Đặc biệt, sẽ lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị, phòng lựa chọn những lĩnh vực công tác còn hạn chế để có biện pháp khắc phục, gắn với các phong trào thi đua nhằm tạo đột phá trong công tác. Thanh tra Sóc Trăng sẽ quyết tâm phấn đấu thực hiện hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị trên các mặt công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của ngành và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, để xứng đáng “là tai mắt của trên, là người bạn của dưới” theo lời Bác Hồ dạy.

SỚM MAI

 

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục

Báo Sóc Trăng điện tử
Tổng Biên tập: Đỗ Tấn Hậu
Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Quí Đức - Lý Thành Hưng - Lê Minh Trường
Giấy phép xuất bản số: 45/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 23-01-2017. 
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng; 
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: