• Tin địa phương

Đảng bộ huyện Long Phú

Phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII

  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Chủ Nhật, 08/07/2018 | 06:00

STO - Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ huyện Long Phú đã đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực, kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực, 9/24 chỉ tiêu nghị quyết hoàn thành trước thời hạn. Đây là tiền đề quan trọng để Đảng bộ huyện vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Diện mạo huyện Long Phú ngày càng khang trang.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hùng - Bí thư Huyện ủy Long Phú cho biết: “Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ huyện đã xác định rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng trong thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Từ đó, Đảng bộ huyện luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ, kiểm tra, giám sát trong Đảng, công tác dân vận và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Đồng thời, tập trung quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị”.

Theo đó, để tạo sự thống nhất trong toàn đảng bộ, sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy Long Phú đã tập trung quán triệt, triển khai nghiêm túc và đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp và chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đội ngũ cán bộ, đảng viên, chất lượng học tập từng bước được nâng lên, tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập đạt trên 98%. Đồng thời, phân công báo cáo viên có năng lực và kinh nghiệm đến cơ sở để triển khai, quán triệt những vấn đề, nội dung cốt lõi của nghị quyết nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Long Phú chỉ đạo cấp ủy, cán bộ, đảng viên viết cam kết cá nhân về rèn luyện, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống; đồng thời, xây dựng kế hoạch học tập và đăng ký làm theo Bác. Kết quả có 2.553 cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch học tập và đăng ký làm theo Bác gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), đạt tỷ lệ 91,15%. Qua đó, tạo sự chuyển biến rõ nét về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, củng cố thêm niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, góp phần xây dựng đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Bên cạnh đó, quan tâm kiện toàn bộ máy chính trị từ huyện đến cơ sở, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tiến hành tinh giản 91 biên chế, cử 7 cán bộ đi học cao cấp lý luận chính trị, 140 cán bộ học trung cấp lý luận chính trị, mở 13 lớp bồi dưỡng chuyên môn cho 1.065 cán bộ, đảng viên; đồng thời, đã kết nạp 367 đảng viên, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ huyện lên 2.916 đồng chí.

Công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng được Ban Thường vụ Huyện ủy Long Phú quan tâm. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã giám sát thường xuyên 299 lượt, giám sát chuyên đề 24 lượt, kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm 43 lượt, thi hành kỷ luật 37 trường hợp. Qua đó, góp phần làm trong sạch đảng, kết quả đánh giá phân loại hàng năm có 51,22% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh, trên 90% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ.

Đi đôi với công tác xây dựng Đảng, công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm. Đồng chí Kim Hen - Chủ tịch UBND huyện Long Phú cho biết: “Xác định sản xuất nông nghiệp là trọng tâm trong phát triển kinh tế ở địa phương, huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn trong huyện đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, định hướng cơ cấu lại mùa vụ, trong đó quan tâm xây dựng cánh đồng lớn, tập trung phát triển đàn gia súc, gia cầm, đặc biệt là phát triển đàn bò, đàn dê và có kế hoạch chuyển đổi một số diện tích đất trồng lúa sang trồng hoa màu, cây ăn trái và nuôi trồng thủy sản, đồng thời đẩy mạnh phát triển các tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất nông nghiệp”.

Cụ thể, huyện luôn duy trì diện tích gieo trồng lúa hàng năm trên 30.000ha với tổng sản lượng lúa bình quân trên 209.000 tấn, trong đó lúa đặc sản chiếm trên 43,3%. Duy trì, phát triển ổn định đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện, hiện nay tổng đàn bò trong huyện đã đạt 4.973 con. Quan tâm thực hiện việc chuyển đổi cây trồng trên đất lúa được 98,1ha, nhờ đó, giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1ha đất nông nghiệp năm 2017 trên địa bàn huyện đạt 105 triệu đồng.

Huyện cũng quan tâm phát triển kinh tế hợp tác. Tính đến nay, toàn huyện có 8 hợp tác xã nông nghiệp, 60 tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp, 71 trang trại, góp phần tăng thu nhập, tạo việc làm và giảm nghèo cho người dân. Ngoài ra, huyện cũng tập trung huy động các nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình trọng điểm và đang xúc tiến kêu gọi đầu tư các dự án khu đô thị mới Long Phú, khu thương mại, khu dân cư thị trấn Đại Ngãi, góp phần tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Về công tác giảm nghèo ở địa phương, cấp ủy, chính quyền các cấp trong huyện đã tập trung thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội đối với đối tượng chính sách, người có công, người nghèo, hỗ trợ vay vốn từ ngân hàng chính sách xã hội huyện cho hộ nghèo, cận nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Từ đó, tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm giảm 3,24%, giai đoạn 2016 - 2017 đã giảm 1.725 hộ nghèo, ước đến cuối năm toàn huyện còn 2.766 hộ nghèo, chiếm 9,84%.

Theo đồng chí Nguyễn Thanh Hùng, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra, trong nửa nhiệm kỳ còn lại, Ban Thường vụ Huyện ủy Long Phú sẽ quyết liệt triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp trong phát triển kinh tế - xã hội, trong đó tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới; quan tâm nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội. Đồng thời, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, cán bộ, đảng viên thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và chú trọng đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan đảng và hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn và nâng cao chất lượng hoạt động.

Tấn Phát

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục

Báo Sóc Trăng điện tử
Tổng Biên tập: Đỗ Tấn Hậu
Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Thành Nam - Nguyễn Quí Đức - Lý Thành Hưng
Giấy phép xuất bản số: 45/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 23-01-2017. 
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng; 
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: