• Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Kết quả sau 1 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, khóa XII

  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Sáu, 19/05/2017 | 06:00

STO - Đối với Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) được tiến hành tích cực, với quyết tâm và tinh thần trách nhiệm cao của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong tỉnh.

Sau 1 năm đã đạt được kết quả ban đầu tích cực, góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đồng chí Lâm Tấn Hòa - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy  tặng giấy khen cho các cá nhân. Ảnh: Ngọc Diễm

Một là, xây dựng hệ thống các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện.

Thực hiện Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư, Hướng dẫn số 08-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương, ngày 13-9-2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 18-KH/TU về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để triển khai tổ chức thực hiện trong toàn Đảng bộ. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trong tỉnh ban hành các kế hoạch và hướng dẫn thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy.

Các kế hoạch, hướng dẫn đó được xây dựng và ban hành đúng lúc, kịp thời, sát thực và cụ thể, được vận dụng phù hợp với tình hình, đặc điểm địa phương, cơ quan, đơn vị, đặc biệt là gắn kết với nhiệm vụ chính trị của từng Đảng bộ. Đây chính là điều kiện quan trọng giúp việc triển khai thực hiện chỉ thị được tiến hành đồng bộ, nhất quán và liên tục từ tỉnh xuống tận cơ sở; khắc phục việc trông chờ, thiếu thường xuyên hoặc gián đoạn, thiếu đồng bộ trong thực hiện như trước đây.

Hai là, việc học tập, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW, các chuyên đề toàn khóa và chuyên đề năm 2017 có nhiều đổi mới và chất lượng.

Tỉnh ủy tổ chức hội nghị học tập, quán triệt chỉ thị của Bộ Chính trị và chuyên đề toàn khóa cho cán bộ lãnh đạo, chủ chốt của tỉnh và đội ngũ cán bộ đảng viên trong toàn tỉnh bằng hình thức trực tuyến và truyền hình trực tiếp trên sóng phát thanh - truyền hình tỉnh. Đã có trên 38.000 đảng viên tham gia, đạt tỷ lệ trên 98% so với tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ. Ngoài ra, có hàng chục ngàn lượt cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân theo dõi, học tập qua sóng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức các hội nghị triển khai, học tập cho đối tượng là cán bộ, giáo viên ngành giáo dục - đào tạo, cán bộ, đảng viên khối nội chính bằng hình thức hội nghị trực tuyến.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy in sao băng đĩa nội dung của chuyên đề (do báo cáo viên trình bày tại hội nghị) gửi cho ban tuyên giáo, tuyên huấn, các tổ chức cơ sở đảng tiếp tục tuyên truyền trong đảng viên và quần chúng. Đồng thời, báo, đài xây dựng các chuyên trang, chuyên mục thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh trong nhân dân.

Hình thức, phương pháp học tập có nhiều đổi mới, khai thác những ưu thế thành tựu khoa học - công nghệ, kết hợp triển khai trực tuyến - truyền hình trực tiếp; báo cáo viên là những chuyên gia giỏi được mời từ các học viện (Hà Nội). Do đó, thời gian triển khai nhanh hơn, số lượng người học đông hơn, tiết kiệm về tài chính, hiệu quả tăng lên rõ rệt. Đặc biệt đã giải quyết tốt về mặt nhận thức: cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên hiểu sâu sắc, đầy đủ hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, về nội dung cơ bản, cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là nhân tố có ý nghĩa quyết định đến kết quả lâu dài của Chỉ thị số 05-CT/TW.

Ba là, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn kết chặt chẽ với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được coi là công việc thường xuyên, là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, có ý nghĩa xây dựng đảng vững mạnh, toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Vì vậy, Tỉnh ủy, cấp ủy đảng chỉ đạo, hướng dẫn mọi cán bộ, đảng viên ngoài việc xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, đều phải viết bản cam kết không suy thoái, không “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; xem đó là một trong những tiêu chí để đánh giá cán bộ. Cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng và đảng viên tự phê bình và phê bình năm 2016, nhận diện, làm rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ để có giải pháp khắc phục hiệu quả hơn.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập 15 đoàn, dự kiểm điểm đối với 39 tập thể và 40 cá nhân cán bộ chủ chốt; làm rõ, kết luận một số vấn đề có liên quan đến Nghị quyết Trung ương 4. Tỉnh và các địa phương chọn và giải quyết căn bản một số vấn đề nổi cộm, bức xúc trong nhân dân, đặc biệt những vấn đề tồn đọng nhiều năm về đất đai, môi trường, sản xuất kinh doanh, công tác cán bộ... được nhân dân và doanh nghiệp ghi nhận.

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn kết với nhiệm vụ chính trị của địa phương đạt được kết quả ban đầu đáng khích lệ. Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt được nâng cao hơn; tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, đi đầu trong học tập, làm theo Bác; tác phong công tác, “nói đi đôi với làm”, “nói ít, làm nhiều”... tác động tốt đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Một số công trình, dự án chuẩn bị khởi công; xây dựng nông thôn mới, công tác xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội, đời sống của nhân dân tiếp tục được ổn định, nâng cao... Nhiều hoạt động như kỷ niệm 87 năm thành lập Đảng (3-2), Tết Chôl Chnăm Thmây, 25 năm tái lập tỉnh Sóc Trăng... được tổ chức chu đáo, phong phú, đa dạng, tạo không khí phấn khởi, thi đua và tin tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh.

Bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế, bất cập, ở một số tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên việc học và làm theo Bác vẫn chưa trở thành việc làm tự giác, thường xuyên; trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; một số cấp ủy địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh còn thiếu tính chủ động, sáng tạo; có nơi còn thụ động, chậm cụ thể hóa kế hoạch, hướng dẫn “làm theo” của cấp trên. Còn lúng túng trong việc xây dựng kế hoạch, viết bản cam kết thực hiện chỉ thị và Nghị quyết Trung ương 4; một số tổ chức Mặt trận, đoàn thể và chính quyền chậm triển khai, thực hiện chỉ thị, kết quả chưa thể hiện rõ nét. Việc tuyên truyền về tấm gương tiêu biểu, điển hình “người tốt, việc tốt” chưa nhiều, do đó chưa tạo sự lan tỏa rộng rãi về học tập và làm theo gương Bác.

Trong thời gian tới, Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, các kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh ủy. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền; biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập, làm theo Bác; thực hiện trách nhiệm nêu gương về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và cam kết không suy thoái, không “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tăng cường hơn nữa trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện với phương châm: “Kiên quyết, kiên trì, thường xuyên, liên tục”, “Trên trước, dưới sau, trong trước, ngoài sau”. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, nhất là những nơi triển khai chậm, thiếu quan tâm tổ chức thực hiện chỉ thị.

Lâm Tấn Hòa 
(Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục

Báo Sóc Trăng điện tử
Tổng Biên tập: Đỗ Tấn Hậu
Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Thành Nam - Nguyễn Quí Đức - Lý Thành Hưng
Giấy phép xuất bản số: 45/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 23-01-2017. 
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng; 
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: