• Huyện Kế Sách

Đảng bộ huyện Kế Sách tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên

  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Hai, 03/09/2018 | 13:00

STO - Tổ chức cơ sở đảng có vai trò rất quan trọng đối với sự vững mạnh của Đảng; là nơi trực tiếp thực hiện và lãnh đạo các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; là cầu nối, khâu trọng yếu để duy trì mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân. Qua gần 10 năm triển khai, thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 2-2-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa X “Về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”, Đảng bộ huyện Kế Sách đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Đánh giá những kết quả đạt được trong gần 10 năm lãnh đạo triển khai thực hiện nghị quyết, đồng chí Lý Hốc Khị - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Kế Sách cho biết: Qua gần 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa X, Huyện ủy Kế Sách đã tập trung chỉ đạo chăm lo xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố tổ chức đảng yếu kém; gắn xây dựng tổ chức cơ sở đảng với củng cố, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở; coi trọng công tác giáo dục, rèn luyện và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Từ đó, nhiều tổ chức cơ sở đảng đã giữ vững và phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở; lãnh đạo cán bộ, đảng viên, quần chúng thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn của địa phương, cơ quan, đơn vị. Công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên cũng được tăng cường. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch đội ngũ cán bộ cơ sở được quan tâm đúng thực chất. Đội ngũ cấp ủy và cán bộ, đảng viên ở cơ sở được tăng thêm về số lượng và chất lượng; trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ được nâng lên. Quy chế dân chủ ở cơ sở được quan tâm thực hiện tốt, dân chủ trong Đảng được tăng cường. Kết quả đạt được trong gần 10 năm thực hiện nghị quyết, cho thấy có sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và tư tưởng trong cấp ủy đảng và đảng viên, xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng phải thực hiện thường xuyên, liên tục trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị; nền nếp sinh hoạt chi bộ từng bước được nâng lên, nội dung, chương trình họp đảm bảo theo hướng dẫn, tinh thần trách nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật của đảng viên đi vào nền nếp, công tác quản lý đảng viên được quan tâm, chất lượng sinh hoạt được nâng lên.

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết việc hoàn thiện mô hình tổ chức của các loại hình tổ chức cơ sở đảng; chăm lo kết nạp đảng viên ở Đảng bộ huyện Kế Sách như thế nào?

Đồng chí Lý Hốc Khị: Qua gần 10 năm thực hiện nghị quyết, đến nay toàn huyện đã hoàn thiện mô hình tổ chức của các loại hình tổ chức cơ sở đảng theo hướng gắn tổ chức cơ sở đảng với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội, tất cả các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và ấp đều có đảng viên và chi bộ. Việc quy hoạch tạo nguồn kết nạp đảng viên cũng được chi bộ quan tâm bồi dưỡng tạo nguồn thường xuyên, giúp cho Huyện ủy kết nạp hàng năm đều vượt chỉ tiêu Tỉnh ủy giao. Trong gần 10 năm qua, Đảng bộ huyện Kế Sách đã kết nạp 1.707 đảng viên.

Phóng viên: Còn đối với việc thực hiện chủ trương trẻ hóa, tiêu chuẩn hóa, nhất thể hóa chức danh cán bộ ở cơ sở được thực hiện ra sao?

Đồng chí Lý Hốc Khị: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kế Sách tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy trên tinh thần các nghị quyết, kết luận, quy chế, quy định của Trung ương, Tỉnh ủy liên quan đến công tác cán bộ. Tính đến tháng 5-2018 huyện đã luân chuyển cán bộ 8 trường hợp. Ban Thường vụ Huyện ủy quy hoạch cán bộ và đưa đi đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương. Kết quả, trong 2 nhiệm kỳ đã đào tạo, bồi dưỡng tổng số 1.226 cán bộ. Đội ngũ cán cơ sở đảm bảo số lượng, cơ cấu, trình độ chuyên môn và lý luận chính trị; cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, có tinh thần trách nhiệm, năng lực và động cơ đúng đắn, tiền phong, gương mẫu, phát huy dân chủ, đoàn kết nội bộ, luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Việc nhất thể hóa chức danh bí thư hoặc phó bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND, UBND xã, thị trấn cũng được Huyện ủy quan tâm chỉ đạo thực hiện. Đến cuối năm 2017, có 12 đơn vị cấp xã Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND, một đơn vị, Phó Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND. Huyện cũng thực hiện thí điểm một xã, Bí thư Đảng ủy đồng thời là chủ tịch UBND. Đến năm 2017 tất cả 86 ấp, tổ dân phố bí thư chi bộ kiêm trưởng ban nhân dân; 86 phó bí thư chi bộ, tổ dân phố kiêm trưởng ban công tác mặt trận. Đến cuối năm 2017, 100% thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp làm bí thư chi bộ.

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết thêm về kết quả nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở đảng; khắc phục tính hình thức, đơn điệu trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ?

Đồng chí Lý Hốc Khị: Sau đại hội Đảng các cấp, Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng xây dựng quy chế làm việc, triển khai đến đảng viên và tổ chức thực hiện. Đến giữa nhiệm kỳ tiếp tục chỉ đạo cấp ủy các cấp điều chỉnh, bổ sung quy chế làm việc phù hợp với nhiệm vụ chính trị từng địa phương, đơn vị. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế của các cấp ủy. Các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Ban Thường vụ Huyện ủy tăng cường kiểm tra, giám sát; thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Chất lượng sinh hoạt chi bộ, chương trình, nội dung sinh hoạt chi bộ từng bước được nâng lên.

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Huyện ủy Kế Sách sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, Đảng bộ cơ sở tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tăng cường đoàn kết, thống nhất thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh. 

Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí!

Quốc Kiên (Thực hiện)

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục

Báo Sóc Trăng điện tử
Tổng Biên tập: Đỗ Tấn Hậu
Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Thành Nam - Nguyễn Quí Đức - Lý Thành Hưng
Giấy phép xuất bản số: 45/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 23-01-2017. 
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng; 
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: