• Huyện Long Phú

Đảng bộ huyện Long Phú:

Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIII đi vào cuộc sống

29/09/2020 06:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Ba, 29/09/2020 | 06:00

STO - Ngay sau khi tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Long Phú, lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Huyện ủy Long Phú đã tập trung quán triệt đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Nghị quyết Đại hội và các chương trình hành động thực hiện nghị quyết. Đồng thời, nhanh chóng xây dựng kế hoạch thực hiện để đưa nghị quyết trở thành hiện thực trong đời sống xã hội.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hùng - Bí thư Huyện ủy Long Phú cho biết, theo nghị quyết đại hội, nhiệm vụ trọng tâm trong 5 năm tới của Đảng bộ huyện Long Phú là tập trung lãnh đạo xây dựng các vùng sản xuất hàng hóa tập trung; xây dựng mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao để tạo ra sản phẩm hàng hóa đặc trưng, có thương hiệu đủ sức cạnh tranh trên thị trường, gắn với xây dựng nông thôn mới theo phương châm “Dân làm, Nhà nước hỗ trợ”. Thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững, an sinh xã hội, đào tạo nghề, giải quyết việc làm. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; xây dựng khu vực phòng thủ, thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện hiệu quả công tác cán bộ, tập trung vào việc đánh giá, bố trí, chuyển đổi vị trí việc làm của cán bộ, công chức, nâng cao chất lượng công vụ. Nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Thực hiện ba khâu đột phá, Đảng bộ huyện Long Phú sẽ tiếp tục quan tâm triển khai thực hiện tốt 7 nhiệm vụ của công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, nâng cao chất lượng công vụ và tinh thần thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các quy định của Nhà nước có liên quan công tác đảm bảo quốc phòng - an ninh. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình giảm nghèo bền vững.

Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Long Phú, lần thứ XIII đi vào cuộc sống, phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Về phát triển kinh tế, trong 5 năm tới, Long Phú sẽ tập trung phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, nhất là các chương trình, dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Quan tâm phát triển các loại cây trồng có giá trị, có lợi thế cạnh tranh theo hướng sản xuất tập trung, quy mô lớn để xây dựng thương hiệu gắn với ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ giúp tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm và bảo vệ môi trường. Cơ cấu lại mùa vụ, chỉ sản xuất 2 vụ lúa/năm, trong đó, ổn định diện tích canh tác lúa khoảng 15.000ha, mở rộng diện tích lúa đặc sản; thực hiện chuyển đổi diện tích đất lúa kém hiệu quả sang các cây trồng có hiệu quả, thích ứng với biến đổi khí hậu. Song song đó, sẽ tập trung đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi kết hợp giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng phục vụ sản xuất, mô hình cánh đồng lớn; xây dựng và nhân rộng mô hình có hiệu quả đối với các loại rau màu theo hướng an toàn sinh học; khuyến khích đưa cây màu xuống chân ruộng vụ Xuân - Hè, trồng rau an toàn trong nhà lưới; phát triển vùng sản xuất rau an toàn tập trung theo hướng VietGAP; rà soát, đánh giá và triển khai có hiệu quả Dự án Phát triển cây ăn trái đặc sản, xây dựng các vùng cây ăn trái tập trung như: vùng trồng nhãn ở xã Song Phụng, Long Đức, thị trấn Long Phú và Đại Ngãi; vùng trồng bưởi da xanh ở xã Phú Hữu, Trường Khánh, thị trấn Long Phú…  

Đồng thời, trong giai đoạn 2020 - 2025, Long Phú sẽ tiếp tục phát triển diện tích nuôi thủy sản trong vùng quy hoạch ven sông Hậu, nuôi thủy sản nước ngọt theo hướng hiệu quả và bền vững; tổ chức lại sản xuất vùng nuôi thủy sản, nhất là khu vực nuôi tôm nước lợ... Phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng nhỏ lẻ sang chăn nuôi quy mô trang trại công nghiệp tập trung để phát triển tổng đàn với các vật nuôi có lợi thế như bò, heo, dê, gà; kiểm soát dịch bệnh, quản lý môi trường. Xây dựng các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị từ khâu đầu vào đến khâu đầu ra, tổ chức lại sản xuất, củng cố, phát triển các hợp tác xã từng bước đi vào nền nếp hoạt động có hiệu quả; phát triển kinh tế trang trại theo hướng mở rộng quy mô sản xuất, hướng sản xuất theo quy trình sản phẩm sạch, an toàn, sản xuất theo hợp đồng.

Đảng bộ huyện Long Phú sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; nâng cao hơn nữa nhận thức vai trò, trách nhiệm cả hệ thống chính trị cùng với nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng trong xây dựng nông thôn mới. Tập trung thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao; đến năm 2025 có 100% xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và phấn đấu huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Rà soát các sản phẩm đặc trưng, chủ lực trên địa bàn huyện để tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Kêu gọi và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư đến tìm hiểu về tiềm năng, lợi thế của địa phương. Tích cực chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành tỉnh đề xuất với Trung ương xây dựng cảng Đại Ngãi, Khu Công nghiệp Đại Ngãi; đầu tư Dự án Tuyến nối Quốc lộ Nam Sông Hậu, Quốc lộ 60, các dự án lớn của Trung ương đã và đang tiếp tục triển khai như: Trung tâm Nhiệt điện Long Phú, Dự án Cảng thiết bị Trung tâm Điện lực Long Phú, cầu Đại Ngãi. Tập trung phát triển nhanh, hiệu quả các cụm công nghiệp đã được phê duyệt; ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp như: Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm, xay xát, chế biến nông sản, cơ khí, sửa chữa… dọc theo tuyến Quốc lộ Nam Sông Hậu và sông Hậu. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, xúc tiến đầu tư phát triển hệ thống chợ, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng chuyên doanh, siêu thị, nhà hàng, khách sạn, các loại hình dịch vụ…; chú trọng định hướng phát triển đô thị, thương mại và dịch vụ tại thị trấn Đại Ngãi và xã Long Đức; tiếp tục phối hợp với các sở, ngành tỉnh có liên quan thực hiện các bước kêu gọi đầu tư đối với các dự án: Khu đô thị mới Long Phú, Khu đô thị mới Đại Ngãi đã được phê duyệt. Triển khai có hiệu quả các cơ chế, chính sách phát triển công nghiệp. Khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phù hợp với định hướng chung, lợi thế của địa phương gắn với bảo vệ môi trường và xu thế công nghiệp 4.0. Tiếp tục củng cố, phát triển và nâng cao hiệu quả các hợp tác xã, ngành nghề truyền thống, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Vận động nhân dân hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Khai thác tiềm năng về phát triển du lịch với các loại hình đặc trưng như: du lịch sinh thái, du lịch tâm linh và văn hóa lễ hội với nét đặc sắc văn hóa 3 dân tộc Kinh - Khmer - Hoa; dự án khu sinh thái nghỉ dưỡng kết hợp với sân golf tại cồn nổi số 3 và cồn Lý Quyên, xã Song Phụng. Phấn đấu đến năm 2025, tạo hình ảnh điểm đến, thương hiệu du lịch mang đặc trưng riêng của huyện Long Phú; phát triển du lịch theo hướng du lịch xanh và bền vững gắn với giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; kết nối du lịch trong tỉnh và các vùng du lịch trọng điểm. Trên cơ sở quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, đơn vị để cân đối, bố trí, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển theo hướng hài hòa, bền vững giữa các ngành, lĩnh vực.

Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, trong 5 năm tới, Long Phú sẽ tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Huyện ủy về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Xây dựng môi trường văn hóa ở từng cơ quan, đơn vị, cộng đồng dân cư; xây dựng các mô hình văn hóa, khu dân cư văn hóa thiết thực, hiệu quả. Quản lý nâng cao chất lượng hoạt động các thiết chế văn hóa, thể thao hiện có. Đầu tư xây dựng các trung tâm văn hóa thể thao từng bước đạt chuẩn, phấn đấu đến năm 2025 có 11/11 xã, thị trấn có trung tâm văn hóa thể thao từng bước đạt chuẩn, xây dựng thêm 18 nhà văn hóa ấp, khu thể thao ấp, nâng cấp và mở rộng 10 nhà văn hóa ấp, khu thể thao ấp để phục vụ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, tăng cường huy động học sinh ra lớp và thực hiện tốt việc duy trì sĩ số học sinh. Chú trọng nâng cao cơ sở vật chất trường học theo yêu cầu trường chuẩn quốc gia, phấn đấu đến cuối năm 2025 có 75% trường đạt chuẩn quốc gia. Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, dân số - kế hoạch hóa gia đình. Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nhất là chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng, gia đình chính sách. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Tin rằng với truyền thống đoàn kết, Đảng bộ và nhân dân Long Phú sẽ nỗ lực phấn đấu, đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIII trở thành hiện thực trong cuộc sống; thực hiện nhiều phong trào hành động cách mạng thiết thực, hiệu quả, thúc đẩy kinh tế - xã hội huyện Long Phú phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Q.K

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục

Báo Sóc Trăng điện tử
Tổng Biên tập: Đỗ Tấn Hậu
Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Quí Đức - Lý Thành Hưng - Lê Minh Trường
Giấy phép xuất bản số: 45/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 23-01-2017. 
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng; 
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: