• Pháp luật - Bạn đọc

Các sở, ban ngành tỉnh trả lời kiến nghị của cử tri

Giám đốc Sở Tài chính Chung Thanh Tâm trả lời kiến nghị của cử tri

  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Hai, 04/06/2018 | 13:00

* Cử tri TP. Sóc Trăng đề nghị xem xét lại việc thu phí thoát nước thải đối với khu vực dân cư chưa có hệ thống thoát nước thải, nhất là tại các khu vực vùng ven và các con hẻm.

Đồng chí Chung Thanh Tâm trả lời: Về nguyên tắc xác định chi phí dịch vụ thoát nước phải tính đúng, tính đủ các chi phí thực tế phát sinh trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ thoát nước và xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quy định. Ngân sách tỉnh bảo đảm bù đủ chi phí quản lý, vận hành, duy trì dịch vụ thoát nước trên địa bàn TP. Sóc Trăng trong trường hợp nguồn thu từ dịch vụ thoát nước được quyết định thấp hơn chi phí thực tế.

Phương án giá dịch vụ thoát nước: Thực hiện theo cam kết tại Hiệp định vay giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức, nguồn thu từ dịch vụ thoát nước phải có lộ trình tăng dần và hướng tới bù đắp được toàn bộ chi phí vận hành bảo dưỡng, khấu hao máy móc thiết bị cơ điện, điện tử của hệ thống thoát nước và xử lý nước thải.

Tại Khoản 5, Điều 1 của Nghị quyết số 20/2013/NQ-HĐND, ngày 10-12-2013 của HĐND tỉnh và Khoản 6, Điều 1 của Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND, ngày 23-1-2014 của UBND tỉnh: Từ ngày 1-1-2017 đến 31-12-2018 thu bằng 50% chi phí vận hành, bảo dưỡng và khấu hao cơ điện, điện tử. Biểu giá dịch vụ thoát nước giai đoạn 2017 - 2018 theo phương án giá là phù hợp với cam kết tại Hiệp định vay giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức và tại Khoản 5, Điều 1 của Nghị quyết số 20/2013/NQ-HĐND và Khoản 6, Điều 1 của Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND. Mức thu giá dịch vụ thoát nước theo Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND, ngày 31-3-2017 không tăng so với Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND, ngày 23-7-2015. Cụ thể, hộ gia đình, cá nhân: 2.600 đồng/m3; cơ quan hành chính, sự nghiệp: 2.600 đồng/m3; cơ sở kinh doanh dịch vụ: 3.900 đồng/m3; cơ sở sản xuất: 5.200 đồng/m3.

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 Nghị định số 80/2014/NĐ-CP, ngày 6-8-2014 của Chính phủ, nguyên tắc chung quản lý thoát nước: “Người gây ô nhiễm phải trả tiền xử lý ô nhiễm”. Mặt khác, tất cả người dân TP. Sóc Trăng cũng được hưởng lợi từ việc nạo vét hệ thống thoát nước. Theo Khoản 3, Điều 3 Nghị định số 80/2014/NĐ-CP “Nguồn thu từ dịch vụ thoát nước phải đáp ứng từng bước và tiến tới bù đắp chi phí vận hành hệ thống thoát nước”. Nếu chỉ thu đối với các đối tượng như trước đây theo Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND, ngày 23-7-2015 (chỉ thu các hộ có xả thải vào hệ thống thoát nước tập trung) một mặt chưa đáp ứng đầy đủ theo nguyên tắc “Người gây ô nhiễm phải trả tiền xử lý ô nhiễm”, một mặt chưa có sự công bằng giữa hai đối tượng thu (hộ đóng phí bảo vệ môi trường gây ô nhiễm nhiều nhưng đóng phí thấp).

Về mặt kinh tế: Với mức giá 2.600 đồng/m3 là phù hợp với khả năng thanh toán của các hộ gia đình sống trên địa bàn TP. Sóc Trăng (chiếm 0,36% thu nhập bình quân/người/tháng). Góp phần giảm chi ngân sách nhà nước trong năm 2017, dự kiến giảm chi 9,7 tỉ đồng chi phí vận hành, bảo dưỡng hệ thống thoát nước năm 2017.

Về mặt xã hội: Nâng cao nhận thức của cộng đồng trong công tác quản lý nước thải, qua việc nộp tiền dịch vụ thoát nước, người dân sẽ ý thức hơn trong việc tiết kiệm nước, giảm thiểu xả thải ra môi trường. Nguồn thu từ dịch vụ thoát nước sau khi đáp ứng cho công tác vận hành, bảo dưỡng hệ thống thoát nước, phần còn lại (nếu có) sẽ được đầu tư, phát triển, nâng cấp cải tạo hệ thống thoát nước.

* Cử tri huyện Châu Thành đề nghị quản lý việc niêm yết giá các loại giống, vật tư nông nghiệp.

Đồng chí Chung Thanh Tâm trả lời: Thực hiện theo Điều 5 Luật Giá: “Nhà nước thực hiện quản lý giá theo cơ chế thị trường; tôn trọng quyền tự định giá, cạnh tranh về giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật. Nhà nước thực hiện điều tiết giá theo quy định của Luật Giá để bình ổn giá; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, người tiêu dùng và lợi ích của Nhà nước”.

Tại Điều 12 Luật Giá quy định (nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, trong đó có nghĩa vụ niêm yết giá, tại Khoản 5) như sau: “Đối với hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá thì tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phải niêm yết đúng giá do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định và mua, bán đúng giá niêm yết. Đối với hàng hóa, dịch vụ không thuộc danh mục hàng hóa dịch vụ do Nhà nước định giá thì niêm yết giá do tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh quyết định và không được mua, bán cao hơn giá niêm yết”. 

Đối với hàng hóa là các loại giống, vật tư nông nghiệp không thuộc danh mục hàng hóa dịch vụ do Nhà nước định giá, theo quy định nêu trên thì mọi tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phải thực hiện niêm yết giá. Trường hợp không thực hiện niêm yết giá khi kiểm tra, phát hiện thực hiện xử phạt cảnh cáo (lần đầu), phạt tiền 300.000 đồng đến 500.000 đồng, do thanh tra chuyên ngành giá thực hiện xử lý.

* Cử tri huyện Mỹ Tú đề nghị xem xét lại mức hỗ trợ cho công an viên và dân quân tự vệ, vì trực 1 ngày đêm chỉ có 28.000 đồng là quá thấp.

Đồng chí Chung Thanh Tâm cho biết: Mức chi tiền ăn cho lực lượng dân quân tự vệ, công an các xã, phường, thị trấn trực tiếp tham gia hoạt động tuần tra, canh gác, truy quét, vây, bắt tội phạm (được cơ quan quân sự hoặc công an xã xác nhận) là 28.000 đồng/người/ngày đêm theo quy định tại Quyết định số 84/QĐHC-CTUBND, ngày 3-2-2010 của Chủ tịch UBND tỉnh, từ nguồn thu quỹ quốc phòng - an ninh ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn Sóc Trăng.

Hiện nay, quỹ quốc phòng - an ninh đã được bãi bỏ theo quy định tại Nghị định số 03/2016/NĐ-CP, ngày 5-1-2016 của Chính phủ. Ngày 26-7-2016, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 65/2016/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết số 28/2009/NQ-HĐND, ngày 10-12-2009 và Chủ tịch UBND tỉnh cũng có Quyết định số 2006/QĐ-UBND, ngày 29-8-2016 bãi bỏ Quyết định số 84/QĐHC-CTUBND.

Như vậy, lực lượng dân quân tự vệ khi tham gia hoạt động tuần tra, canh gác, truy quét, vây, bắt tội phạm chưa được quy định mức hỗ trợ tiền ăn (khi bãi bỏ quỹ quốc phòng - an ninh). Ngày 6-12-2016, trên cơ sở ý kiến thống nhất của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (Công văn số 1874/BCH-VP, ngày 1-12-2016), Sở Tài chính có Công văn số 4451/STC-NS hướng dẫn chi quỹ quốc phòng - an ninh ở các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, theo hướng đối với số dư hiện còn trên tài khoản quỹ quốc phòng - an ninh, đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn lập và phê duyệt dự toán chi làm cơ sở thực hiện (mức chi vận dụng theo quy định tại Điều 5 quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 84/QĐHC-CTUBND) cho đến khi hết quỹ.

Sau khi không còn quỹ quốc phòng - an ninh, tại Nghị quyết số 76/2016/NQ-HĐND, ngày 9-12-2016, HĐND tỉnh đã ban hành định mức phân bổ chi thường xuyên lĩnh vực quốc phòng - an ninh giai đoạn 2017 - 2020, tăng cao hơn định mức phân bổ chi thường xuyên, giai đoạn 2011 - 2016 (chênh lệch tăng thêm, cao hơn số thu quỹ quốc phòng - an ninh hàng năm, khi chưa bãi bỏ quỹ). Lực lượng dân quân tự vệ khi được huy động, điều động làm nhiệm vụ sẽ được đảm bảo chế độ, chính sách theo đúng quy định của Luật Dân quân tự vệ từ ngân sách tỉnh.

* Cử tri huyện Thạnh Trị đề nghị phân cấp việc mua sắm tập trung cho cấp huyện thực hiện.

Đồng chí Chung Thanh Tâm trả lời: Việc mua sắm tập trung đã được quy định tại Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg, ngày 26-2-2016 của Thủ tướng Chính phủ về quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung; Thông tư số 35/2016/TT-BTC, ngày 26-2-2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung.

Căn cứ những quy định trên, UBND tỉnh ban hành danh mục mua sắm tập trung và đơn vị mua sắm tập trung tại Quyết định số 210/QĐ-UBND, ngày 7-2-2017 về việc công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung và phân công đơn vị thực hiện trên địa bàn Sóc Trăng. Trong đó, giao cho 3 cơ quan mua sắm tập trung bao gồm: Sở Thông thông tin và Truyền thông mua sắm thiết bị tin học máy vi tính, máy in, máy photo...; Sở Y tế mua sắm thiết bị ngành Y tế, trừ thuốc; Sở Giáo dục và Đào tạo mua sắm thiết bị dạy học. Đến nay, Sở Thông tin và Truyền thông đã đấu thầu xong đợt 1 và đang tổ chức đấu thầu đợt 2. Sở Y tế đã thực hiện xong. Riêng Sở Giáo dục và Đào tạo chưa thực hiện được.

Việc phân cấp cho các huyện thực hiện quy định mua sắm tập trung đã được quy định tại Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg, ngày 26-2-2016 của Thủ tướng Chính phủ về quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung; Thông tư số 35/2016/TT-BTC, ngày 26-2-2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung; quy định mua sắm tập trung. Trong đó, tại Điểm c, Khoản 2, Điều 5 Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg quy định “Các bộ, cơ quan Trung ương, UBND tỉnh ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp bộ, cơ quan Trung ương, địa phương (trừ thuốc). Đối với đơn vị mua sắm tập trung quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 2 Thông tư số 35/2016/TT-BTC quy định đơn vị mua sắm tập trung cấp tỉnh. Việc tỉnh giao đơn vị mua sắm tập trung là thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

Việc phân cấp cho các huyện mua sắm tập trung không có quy định trong Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg và Thông tư số 35/2016/TT-BTC. Tuy nhiên, hiện nay, Sở Tài chính đang trình UBND tỉnh thay thế Quyết định số 210/QĐ-UBND, ngày 7-2-2017 của UBND tỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.

* Cử tri huyện Thạnh Trị đề nghị cấp kinh phí cho địa phương hàng năm cần cân đối đảm bảo chi trả cho các đối tượng bảo trợ xã hội. Vì hiện nay, địa phương thực hiện đến tháng 11 đã hết nguồn.

Đồng chí Chung Thanh Tâm trả lời: Từ ngày 1-1-2017, khoản chi trợ cấp thường xuyên cho đối tượng xã hội được bố trí trong chi cân đối ngân sách địa phương trên cơ sở số lượng, đối tượng thực hiện năm 2015 (không bao gồm kinh phí mua bảo hiểm y tế và chi trợ cấp mai táng phí). Do các địa phương thực hiện chi trả và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính chậm nên việc báo cáo về Bộ Tài chính không kịp thời, dẫn đến việc cấp kinh phí từ ngân sách Trung ương cũng chậm (đến ngày 30-8-2017 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội mới tổng hợp báo cáo hoàn chỉnh kết quả thực hiện năm 2016 về Sở Tài chính, chậm 6 tháng so với quy định).

Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 6775/BTC-NSNN, ngày 24-5-2017 về việc thực hiện chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 - 2020, theo đó, “Thực hiện chính sách giảm nghèo đối với hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập như trước đây”, trong thực tế khi kiểm tra kết quả chi trả của các địa phương báo cáo về Sở Tài chính đã ghi nhận việc chi sai đối tượng cho hộ nghèo, không phải là nghèo về tiêu chí thu nhập.

Đối với chi trợ cấp mai táng phí, Bộ Tài chính yêu cầu tỉnh sử dụng ngân sách địa phương chi trả cho đối tượng khi phát sinh. Đến cuối năm, căn cứ kết quả chi thực tế có báo cáo quyết toán về Bộ Tài chính để xem xét, cấp trả kinh phí cho ngân sách tỉnh (Công văn số 15072/BTC-NSNN, ngày 24-10-2016). Thực tế theo đề nghị của Sở Lao động - Thương và Xã hội, Sở Tài chính đã tham mưu UBND tỉnh tạm ứng kinh phí chi trợ cấp mai táng phí về ngân sách các huyện, thị xã, thành phố để thực hiện.

Tuy nhiên, một số địa phương không báo cáo kịp thời hoặc báo cáo không chính xác nhu cầu chi trợ cấp mai táng phí, mà sử dụng nguồn kinh phí chi trợ cấp thường xuyên cho các đối tượng (được giao trong dự toán chi đầu năm 2017) để chi trợ cấp mai táng phí, cũng là nguyên nhân không đảm bảo kinh phí trợ cấp thường xuyên cho đối tượng bảo trợ xã hội.

Khắc phục những hạn chế nêu trên, trong thời gian tổng hợp dự toán chi năm 2018, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp tốt với Sở Tài chính cung cấp số liệu kịp thời nên trong dự toán chi năm 2018 đã được Bộ Tài chính bố trí đủ nguồn kinh phí thực hiện chi trợ cấp thường xuyên cho đối tượng bảo trợ xã hội (Sở Tài chính đã tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh phê chuẩn bố trí kinh phí trong chi cân đối ngân sách các huyện, thị xã, thành phố bằng dự toán năm 2017 và bổ sung có mục tiêu phần chênh lệch tăng thêm).

Tuy nhiên, trong quá trình điều hành chi trả cho đối tượng, Sở Tài chính cũng lưu ý các địa phương chi đúng đối tượng (nghèo về thu nhập), chi trợ cấp mai táng phí (từ nguồn kinh phí tạm ứng từ ngân sách tỉnh) và báo cáo kết quả thực hiện đúng thời gian quy định.

* Cử tri TX. Ngã Năm đề nghị đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập.

Đồng chí Chung Thanh Tâm trả lời: Nội dung này ngày 15-11-2017, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 2180/UBND-TH về việc quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập, danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước và phương án tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính. Theo đó, các đơn vị phải khẩn trương thực hiện và trình UBND tỉnh.

N.T

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục

Báo Sóc Trăng điện tử
Tổng Biên tập: Đỗ Tấn Hậu
Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Thành Nam - Nguyễn Quí Đức - Lý Thành Hưng
Giấy phép xuất bản số: 45/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 23-01-2017. 
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng; 
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: