• Xây dựng Đảng

Nhiều khởi sắc qua một nhiệm kỳ của Đảng bộ thị trấn Hưng Lợi

11/06/2020 14:30 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Năm, 11/06/2020 | 14:30

STO - Bám sát tình hình thực tế, khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương cùng với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, Đảng bộ thị trấn Hưng Lợi (Thạnh Trị) đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, hoàn thành các chỉ tiêu mà nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy thị trấn Hưng Lợi đã tập trung chăm lo xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể thực sự trong sạch, vững mạnh; giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong cấp ủy, nhân dân; phát huy dân chủ gắn với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật của Đảng, kỷ cương xã hội. Đảng ủy thị trấn Hưng Lợi chú trọng đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo, bảo đảm tính toàn diện, trọng tâm, trọng điểm. Đặc biệt, tập trung giải quyết các việc khó, mặt yếu, những vấn đề phát sinh và thực hiện tốt chế độ tập thể lãnh đạo đi đôi với phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của cá nhân, nhất là vai trò của người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Đảng bộ thị trấn Hưng Lợi có 15 chi bộ trực thuộc, với 257 đảng viên. Để xây dựng đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, Đảng ủy thị trấn luôn chủ động quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và cụ thể hóa vào từng nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đồng thời, chỉ đạo các chi bộ đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Hàng năm, từ cấp ủy đến cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ thị trấn đều xây dựng kế hoạch, cam kết phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đăng ký những việc làm cụ thể. Qua 5 năm, toàn Đảng bộ thị trấn có 11 tập thể, 22 cá nhân và 1 mô hình tập thể điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội.

Xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng Trường Mầm non Hưng Lợi, đáp ứng tốt nhu cầu dạy, học ở địa phương. Ảnh: S.M

Đảng ủy thị trấn luôn quan tâm đến công tác đào tạo và sắp xếp, bố trí, quy hoạch cán bộ. Từ năm 2015 đến nay, Đảng ủy xã đã cử 56 đồng chí tham gia học tập về lý luận chính trị. Nhờ vậy, chất lượng đội ngũ cán bộ thị trấn đã đạt chuẩn theo quy định, có phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng yêu cầu công việc được giao. Đảng ủy còn quan tâm xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu phát triển đảng viên cho từng chi bộ và đã tiến hành kết nạp 75 đảng viên mới (đạt 125% chỉ tiêu nghị quyết). Bên cạnh đó, Đảng ủy thị trấn Hưng Lợi còn tổ chức kiểm tra 25 chi bộ, giám sát 7 chi bộ; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đã kiểm tra 13 chi bộ, 2 đảng viên và giám sát 7 chi bộ, 6 đảng viên. Qua đó, đã giúp các chi bộ, đảng viên khắc phục được những hạn chế, khuyết điểm và phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời các vi phạm (kỷ luật 3 đảng viên với hình thức khiển trách). Đặc biệt, Đảng ủy xã đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ định kỳ, cũng như tổ chức sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề... Nhờ tập trung chăm lo công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ thị trấn Hưng Lợi đã nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Trên cơ sở phát huy vai trò của hệ thống chính trị đối với công tác vận động nhân dân tham gia thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng nông thôn mới, Đảng ủy thị trấn Hưng Lợi đã lãnh đạo tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Vì thế, hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể đạt nhiều kết quả, luôn gắn với các chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm của địa phương. Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy đã xây dựng và ban hành 9 nghị quyết, 14 chương trình, 58 kế hoạch và nhiều văn bản chỉ đạo có liên quan. Các văn bản trên chính là “chìa khóa” giúp địa phương thực hiện đồng bộ các mục tiêu phát triển theo hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh.

Những tuyến đường giao thông trên địa bàn thị trấn Hưng Lợi được quan tâm đầu tư, nâng cấp, mở rộng. Ảnh: S.M

Trong nhiệm kỳ, giá trị sản xuất nông nghiệp tăng lên đáng kể, từ 109 triệu đồng/ha (năm 2015) đến nay tăng lên 152 triệu đồng/ha (đạt 100% chỉ tiêu nghị quyết). Hàng năm, diện tích gieo trồng lúa 3.150ha với năng suất bình quân đạt 6,7 tấn/ha. Thị trấn Hưng Lợi đã xây dựng cánh đồng mẫu lớn thuộc 3 ấp với tổng diện tích 425ha/266 hộ; sản xuất chủ yếu lúa tài nguyên và nhân giống lúa cao sản đã đem lại nhiều lợi ích kinh tế thiết thực. Đồng thời, thị trấn còn tăng cường củng cố, nâng cao chất lượng các loại hình kinh tế hợp tác. Hiện trên địa bàn thị trấn có 36 tổ hợp tác kinh tế, 2 hợp tác xã và 1 mô hình kinh tế trang trại với chất lượng hoạt động ngày càng hiệu quả. Công tác thủy lợi mùa khô đạt 100% kế hoạch và chăn nuôi phát triển đạt chỉ tiêu cơ bản. Xác định xây dựng thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh là nhiệm vụ trọng tâm, ngay đầu nhiệm kỳ, thị trấn đã thành lập ban chỉ đạo phong trào, sắp xếp phân công thành viên chỉ đạo ấp làm tốt công tác tuyên truyền trong quần chúng nhân dân. Nhờ sự tập trung, thống nhất cao mà thị trấn Hưng Lợi đã thực hiện đạt 23/24 tiêu chí xây dựng đạt chuẩn đô thị văn minh (1 tiêu chí cần sự đầu tư của cấp trên).

Song song đó, Đảng ủy thị trấn đã đề ra nhiều giải pháp để lãnh đạo tiếp tục đẩy mạnh việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ. Đó là tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển các ngành, nghề như: xay xát gạo, sửa chữa cơ khí, may mặc… Đồng thời, thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ của Nhà nước về phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ. Hoạt động thương mại - dịch vụ từng bước mở rộng, lượng hàng hóa lưu thông ngày càng đáp ứng nhu cầu của thị trường. Đáng phấn khởi là chợ trung tâm thị trấn được đầu tư nâng cấp với vốn hơn 500 triệu đồng, góp phần làm cho hoạt động thương mại - dịch vụ có bước tăng trưởng khá cao. Đảng ủy, UBND thị trấn Hưng Lợi luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia, góp phần tăng thu nhập cho người dân và tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước.  

Trong nhiệm kỳ, thị trấn còn được sự quan tâm hỗ trợ của cấp trên đầu tư xây đựng 7 hệ thống đèn chiếu sáng ở các ấp, xây dựng 5 cổng hoa tạo nên vẻ mỹ quan cho thị trấn. Xây dựng và đưa vào sử dụng nhiều công trình giao thông nông thôn, với số tiền trên 30 tỉ đồng. Nhờ sự chăm lo, 100% ấp đều có lộ nhựa hoặc bêtông; xây dựng hoàn thành Trường Mầm non Hưng Lợi, đáp ứng nhu cầu dạy và học. Từ đó, đã từng bước làm thay đổi diện mạo thị trấn, hứa hẹn đưa thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh.

Nhìn lại nhiệm kỳ qua, đời sống vật chất và tinh thần của người dân trên địa bàn thị trấn Hưng Lợi được nâng lên đáng kể. Bởi phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mở rộng và đi vào chiều sâu. Hoạt động của ấp văn hóa, nếp sống văn minh trong khu dân cư có chất lượng và hiện có trên 95% hộ được công nhận gia đình văn hóa. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được tăng cường và thực hiện có hiệu quả các mục tiêu Chương trình y tế quốc gia. Địa phương thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đồng chí Hồng Thanh Thoại - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Hưng Lợi cho biết, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ thị trấn Hưng Lợi tiếp tục xác định phát triển kinh tế nông nghiệp là chủ đạo. Trọng tâm là thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, tăng tỷ lệ lúa có giá trị cao. Tranh thủ mọi nguồn lực đầu tư hoàn thành các tiêu chuẩn xây dựng thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo vệ môi trường, đảm bảo trật tự xã hội. Tập trung xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền và nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận, đoàn thể nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

SỚM MAI

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
  • Nguyễn Thị Ngọc Hà - 11/06/2020
  • Tuy 100% ấp đã có lộ nhựa hoặc bê tông nhưng có một số nơi hệ thống giao thông đã xuống cấp trầm trọng, gây ảnh hưởng đến việc lưu thông của người dân. Một số nơi hệ thống giao thông vẫn chưa lưu thông được xe 4 bốn bánh, điều này chưa đáp ứng kịp thời nhu cầu đi lại và vận chuyển của người dân trên địa bàn.

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng điện tử
Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Quí Đức - Lê Minh Trường
Giấy phép xuất bản số: 45/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 23-01-2017. 
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng; 
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: